Dobijanje zlata

Ne mogu započeti kupovinu
Kada hoćeš da kupiš zlato u prodavnici, prozor za kupovinu se otvara u novoj kartici ili prozoru (vidi video na kraju stranice). Ako se prozor ne pojavi to ...
Tue, 20 Jul, 2021 at 2:51 PM