Κανόνες παιχνιδιού

Κανόνες παιχνιδιού - Συχνές ερωτήσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μπορεί ένα άλλο άτομο που χρησιμοποιεί την ίδια συσκευή να παίζει στον ίδιο διακομιστή με εμένα; Μπορεί ένα άλλο άτομο που χρησιμοπο...
Tue, 4 Αυγ, 2020 at 2:38 PM