Direkt Bağlantılar

Bu bir Travian Plus özelliğidir.


Köyünüzdeki 4 ana binaya giden direkt bağlantıları kullanmanıza olanak sağlar;

  • Pazar yeri
  • Kışla
  • Ahır
  • Tamirhane


Bu bağlantılar köyün sağ tarafında bulunmaktadır ve ancak o köyde bu binalar kurulmuş durumdaysa aktif olmaktadırlar.


Bu açıklamayı yeterli buldun mu? Evet Hayır

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.