Tạo, gia nhập, và rời khỏi một Liên minh

Tạo mới một Liên minh


Bạn cũng có thể tạo liên minh khi bạn có Đại sứ quán cấp 3, hãy vào nó và chọn: “tạo liên minh, thêm tag (tên ngắn) và tên đầy đủ cho liên minh rồi lưu lại.Gửi lời mời gia nhập liên minh


Bạn có thể mời người chơi vào liên minh nếu bạn là người sáng lập với đầy đủ các quyền (điều này là mặc định cho người sáng lập) hoặc bạn là người được phân quyền mời người chơi mới vào liên minh. Muốn mời người chơi bạn vào Đại sứ quán, chọn: Đến liên minh, vào Lựa chọn, nhấn vào “mời người chơi vào liên minh”. Và Ok.


Bạn phải viết chính xác tên tài khoản ngươi chơi bạn muốn mời và xác nhận Ok. Nếu bạn gửi thành công sẽ có một dòng thông báo: Một thư mời đã gửi tới….” và thư mời sẽ xuất hiện trong bảng “Thư mời”.Sau đó nếu người chơi chấp nhận lời mời, họ sẽ trở thành thành viên của liên minh.


Gia nhập một liên minh


Bạn có thể xem các liên minh trong khu vực lân cận của bạn trong thẻ liên minh của Đại sứ quán cấp 1. Bạn cũng có thể bấm vào tên liên minh đó để xem thông tin người chủ liên minh và gửi cho họ một tin nhắn yêu cầu mời bạn tham gia liên minh của họ.Bạn có thể gia nhập một liên minh khi bạn có Đại sứ quán cấp một và thư mời gia nhập từ lãnh đạo liên minh đó, Bạn có thể chấp nhận lời mời từ liên minh đó.


Ngay khi thư mời được gửi đi, bạn sẽ nhận một tin nhắn với người gửi tới là "Đại Sứ"Sau đó bạn có thể chấp nhận lời mời này bằng các vào bên trong đại sứ quán của bạn.


Rời bỏ một liên minh


Bạn có thể rời liên minh sớm nhất sau 24h kể từ khi bạn gia nhập, và bạn cũng không thể bị đuổi khỏi liên minh trong khoảng thời gian này.

Cập nhật game

Lưu ý rằng bộ đếm thời gian 24h này đã được giới thiệu vào tháng 5 năm 2022 và không tồn tại trên các máy chủ khởi động trước thời gian đó.

Ngoài thời gian đó, bạn có thể rời khỏi liên minh bất cứ lúc nào bạn muốn, bằng cách sử dụng trang tùy chọn liên minh trong Đại sứ quán, chọn đến liên minh, nhấp vào tuỳ chọn và chọn “thoát khỏi liên minh”, nhập mật khẩu xác nhận và nhấn Ok.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.