Quản lý Liên minh

Lãnh đạo Liên minh có khả năng thực hiện các thay đổi đối với liên minh, thay đổi tên liên minh, chỉ định quyền liên minh, giám sát các biểu thị hoạt động cho các thành viên, chỉnh sửa hồ sơ, sửa mô tả của liên minh và gửi Tin nhắn hàng loạt (MM's).


Tên Quyền Hoạt độngHồ sơChuyên môn hóaTin nhắn

Hiển nhiên, lựa chọn này cho phép bạn thay đổi tên liên minh cũng như tên ngắn gọn của liên minh. Hai ô trống sẽ xuất hiện bao gồm tên cũ và tên viết gọn cũ của liên minh. Bạn chỉ cần điền tên mới vào và nhấn nút lưu.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.