Kiếm vàng - Giới thiệu bạn bè

Bạn có thể mời bạn bè của mình chơi Travian và bạn sẽ kiếm được vàng khi làm vậy sau khi họ mở xong 2-10 ngôi làng của họ.

 

Bạn của bạn có thể sử dụng liên kết giới thiệu của bạn và cần đăng ký trên cùng một máy chủ.

 

Phần thưởng

  • Mỗi làng mới - từ thứ 2 đến thứ 9 - sẽ cấp cho bạn 20 vàng. Ngôi làng thứ 10 sẽ mang lại cho bạn 40 vàng.
  • Bạn có thể nhận được phần thưởng cho tối đa với 10 người bạn được mời. Nếu tất cả người chơi được mời của bạn thành công trong việc định cư hoặc chinh phục ngôi làng thứ 10 của họ, bạn sẽ nhận được tổng cộng 2000 vàng (20*8+40=200 cho mỗi người chơi)!
  • Ngay cả khi người chơi mất một ngôi làng, bạn sẽ giữ được phần thưởng, tuy nhiên bạn sẽ không nhận được phần thưởng nào khác nếu người chơi định cư hoặc chinh phục một ngôi làng thay thế.

 

Lời mời bạn bè trở thành người chơi mới


Bạn có thể mời bao nhiêu người chơi tham gia trò chơi tùy thích. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ nhận được phần thưởng cho mỗi cấp độ thành tích (tức là cho mỗi làng thứ 2, 3, 4, v.v.) chỉ 10 lần tối đa mà thôi. Nếu người chơi ngừng phát triển trước khi đến làng thứ 10, một người chơi khác sẽ thay thế họ, vì vậy bạn vẫn có thể nhận được phần thưởng tối đa của mình.

 

Graphical user interface, application, website

Description automatically generated

 

Hỗ trợ bạn bè


Khi bạn bè của bạn đăng ký qua liên kết giới thiệu của bạn, họ sẽ được đề nghị tham gia cùng một khu vực mà bạn đã chọn, miễn là khu vực đó không quá đông. Bạn cũng có thể theo dõi sự phát triển của họ trong một cái nhìn tổng quan đẹp mắt và đề nghị giúp đỡ hoặc đưa ra lời khuyên nếu bạn thấy rằng họ đang gặp khó khăn trong quá trình phát triển của mình.

 

A screenshot of a video game

Description automatically generated

 

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.