Div světa

Div světa (jinak známý jako WW) je tak úžasný, jak zní. Tato "stavba" je postavena za účelem vítězství na serveru.


  

Každá úroveň divu světa stojí statisíce (i miliony) surovin, takže jeden hráč by ji sám postavit nemohl. Často se stává, že jedna aliance není schopna dokončit div světa sama, pak ale musí spolupracovat se svou konfederací nebo jinými aliancemi. Důvodem je nejen množství potřebných surovin, ale i počet jednotek potřebných k obraně vesnice.


Vesnice Divu světa

 

Nataři jsou ve hře přítomni od samého začátku a obsazují 8 vesnic mimo šedou oblast (v nich je o 50 % více bránících jednotek) a 6 vesnic v šedé oblasti ve středu mapy. Svou říši mohou rozšiřovat o vymazané vesnice ostatních hráčů, které se mohou přeměnit na natarské vesnice, takže mohou obývat i území mimo šedou oblast. Ze všech těchto vesnic je však pouze 14 vesnic divu světa. Kromě hlavního města Natarů (které se vždy objeví na souřadnicích 0|0) lze dobýt kteroukoli z vesnic divu světa a následně ji použít ke stavbě bájného Divu světa.


Další informace


  • Žádná z natarských vesnic divu světa nemá zdi ani rezidence/paláce. 
  • Zlato v této vesnici nelze na nic použít. Žádný NPC obchodník ani stavbyvedoucí. V každém okamžiku však mohou být ve frontě dvě úrovně divu světa.
  • Vesnice divu světa nevytvářejí žádné kulturní body. 
  • Doba výstavby ve vesnicích divu světa je o polovinu kratší než u normální vesnice.
  • Poté, co se ve hře objeví stavební plány, spotřebují jednotky ve vesnicích divu světa pouze 50 % obilí.
  • Úroveň divu světa 1 nebo vyšší znemožňuje dobývání.


Servery skončí, jakmile nastane jedna z těchto událostí, podle toho, která nastane dříve.


  • Hráč postaví div světa úrovně 100.
  • Nataři dokončí div světa úrovně 100.


Nataři, kteří začnou stavět svůj div světa ve stanovený počet dní po spuštění serveru, postaví svůj div světa na úroveň 100. Po dosažení 75. úrovně je potřeba každý natarský válečník, takže už není nikdo, kdo by útočil na konkurenční divy světa, které patří jinému hráči.

 

Natarský národ na Kirilloidu

Stavba WW na Kirilloidu


 

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.