Omezení artefaktů

Každý hráč smí v jednom okamžiku použít maximálně tři artefakty, z nichž pouze jeden může mít rozsah na celý účet.


Artefakt s působností pro vesnici má přednost před artefaktem se stejným účinkem pro účet. Proto se tyto efekty nesčítají.


Hráči mohou vlastnit více než 3 artefakty. V takovém případě záleží na čase, kdy byly artefakty získány, a přednost mají artefakty získané dříve


Aktivní může být pouze nejstarší artefakt s působností pro účet a 2 nejstarší artefakty s působností pro vesnici. Pokud neexistují žádné artefakty pro celý účet, pak mohou být aktivní 3 nejstarší artefakty pro vesnici.


Když se situace změní, artefakty se aktivují/deaktivují podle potřeby, aby se dodržovala výše uvedená pravidla. To je důležité zejména v případě artefaktů Bonifácova skleróza, které se mohou měnit mezi rozsahem pro celou vesnici a rozsahem pro celý účet.


Hráč může také manipulovat se situací ve svůj prospěch tím, že dobude svůj vlastní artefakt nebo celou vesnici. Tím se aktualizuje čas, kdy byl artefakt získán, takže se stane nejmladším.


Příklad


Hráč vlastní 5 artefaktů.

 • A - malý, blázen, rozsah vesnice, rychlejší výcvik, dobyt 1. den.
 • B - velký, lepší špehové, dobyt 2. den.
 • C - malý, lepší špehové, dobyt 3. den.
 • D - malý, odolnější budovy, dobyt 4. den.
 • E - malý, rozsah vesnice, rychlejší jednotky, dobyt 5. den.

Je 10. den, tři nejstarší artefakty jsou aktivní:

Artefakt B, který má rozsah účtu, a artefakty A & C, které mají rozsah vesnice.


Protože artefakty B a C mají stený typ efektu, ve vesnici ovlivněné artefaktem C poskytuje artefakt sílu s nejvyšším bonusem, zatímco ve všech ostatních vesnicích funguje efekt artefaktu B.


Jedenáctý den se situace změní, protože artefakt blázna změní svůj rozsah. Nyní tedy platí:

 • A - malý, blázen, rozsah účtu, odolnější budovy, dobyt 1. den.
 • B - velký, lepší špehové, dobyt 2. den.
 • C - malý, lepší špehové, dobyt 3. den.
 • D - malý, odolnější budovy, dobyt 4. den.
 • E - malý, rozsah vesnice, rychlejší jednotky, dobyt 5. den.

Nyní jsou mezi nejstaršími 3 artefakty s rozsahem účtu 2, ale pouze jeden může být aktivní. Aktivní artefakty jsou tedy:

A (rozsah účtu), C a D (oba rozsah vesnice).


Ve vesnici ovlivněné artefaktem D, poskytuje efekt odolnějších budov, zatímco v ostatních vesnicích artefakt A poskytuje podobný efekt.


Nyní se hráč rozhodne, že už nechce efekt artefaktu C, a místo toho chce, aby byl aktivní efekt artefaktu E. Hráč získá svůj artefakt C z jiné vesnice. Nyní je situace následující:

 • A - malý, blázen, rozsah účtu, odolnější budovy, dobyt 1. den.
 • B - velký, lepší špehové, dobyt 2. den.
 • C - malý, lepší špehové, dobyt 11. den.
 • D - malý, odolnější budovy, dobyt 4. den.
 • E - malý, rozsah vesnice, rychlejší jednotky, dobyt 5. den.

Nyní jsou tedy aktivní:

A (stále rozsah účtu), D a E (rozsah vesnice).


Artefakt C je nyní neaktivní, protože ostatní 2 artefakty s rozsahem na vesnici jsou starší.


Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.