Stavební plány

Vesnice Natarů s plány


Jedná se o vesnice Natarů, ve kterých se nacházejí stavební plány na stavbu Divů světa. Tyto vesnice se objevují v předem definovaný čas po spuštění serveru a vždy se objevují někde v blízkosti souřadnic popsaných níže.

Ve hře se objeví oznámení, že se na serveru objevily stavební plány.


Umístění plánů

 

Sekce mapy

Souřadnice

Severozápad 

(-18|31)

(-35|4)

(-44|37)

Jihozápad

(-26|-25)

(-10|-57)

(-55| -20)

Severovýchod 

(34|12)

(12|34)

(10|57)

(55|20)

Jihovýchod

(30|-19)

(3|-36)

(44|-37)


Pokud je místo výskytu plánů blokováno, budou se vyskytovat na nejbližším dostupném místě, které odpovídá jejich normálním souřadnicím (+ nebo - 1 až 2 pole). Na větších nebo aktivnějších serverech může být nutné plány posunout o značnou vzdálenost od ohlášené pozice.


Plány lze ukořistit od Natarů nebo jiných hráčů stejně jako artefakty.


Mechanika DS 


Aby mohl hráč ve vesnici začít stavět div světa, musí mít v držení stavební plán. 

Jediný stavební plán umožní majiteli postavit DS od úrovně 0 do úrovně 49. 


Aby bylo možné postavit DS nad úroveň 49, MUSÍ jiný hráč uvnitř aliance držitele DS vlastnit druhý plán. Může to být JAKÝKOLIV jiný hráč uvnitř aliance.


Výstavba divu světa nebude možná, pokud budou oba plány vedeny na jednom účtu a budou se počítat jako jeden plán výstavby divu světa. Plány musí být aktivní, aby bylo možné stavět další úrovně divů světa. V opačném případě nebude výstavba možná.


Jak získat plán divu světa


Plán divu světa je možné "ukrást" buď z Natarské vesnice se stavebními plány, nebo od jiného hráče.


1. Hráč, který plány vezme, MUSÍ mít ve vesnici, ze které útočí, pokladnici 10. úrovně.

2. Pokladnice vesnice, ve které jsou plány drženy (buď v držení Natarů, nebo jiného hráče), MUSÍ být před převzetím plánů zničena.

3. Hrdina vyslaný z vesnice s pokladnicí 10. úrovně musí útok přežít i po zničení nepřátelské pokladnice, protože pouze hrdina může nést stavební plán divu světa.

To lze provést kdykoli a v jakémkoli logickém pořadí. Jedna osoba může vyčistit nepřátelskou vesnici od plánů, druhá osoba může zničit nepřátelskou pokladnici, třetí osoba může poslat hrdinu z vesnice s pokladnicí 10. úrovně a plány vzít. Nebo to všechno může udělat jedna osoba.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.