Sienos ir taranai

Pastačius sieną galite apsaugoti savo gyvenvietę nuo barbariškų priešo ordų. Aukštesnio lygio siena suteiks jūsų kariams didesnį gynybos priedą.


Germanų Gynybinis pylimas


Gynybinį pylimą gali statyti tik Germanai. Ši siena suteikia menką gynybinį priedą, tačiau ją labai sunku sugriauti.


Galų Statinė tvora


Statinę tvorą gali statyti tik Galų gentis. Jos gynybinis priedas ir atsparumas sugriovimui yra vidutinis.


Romėnų Mūrinė siena


Mūrinę sieną gali pastatyti tik Romėnai. Siena suteikia didžiausią gynybinį priedą, bet ją itin lengva sugriauti.


Egiptiečių Akmenų siena


Akmenų sieną pastatyti gali tik egiptiečiai. Jos gynybinis priedas yra lygus Galų statinei tvorai, tačiau ji yra daug atsparesnė sunaikinimui.


Hunų Laikinoji siena


Laikinąją sieną gali pastatyti tik Hunai. Jos gynybinis priedas yra prastesnis nei Germanų Žemės pylimo, o atsparumas artimesnis Romėnų Mūrinei sienai. 


Spartiečių Gynybinė siena


Gynybinę sieną gali pastatyti tik Spartiečiai. Jos gynybos priedas yra toks pats, kaip Germanų Žemės pylimo, tačiau atsparumas sulyginamas su Galų Statine tvora. 


Taranai


Taranai yra sunki paramos technika jūsų pėstininkams ir kavalerijai. Jų užduotis yra sugriauti priešo sienas ir taip padidinti savo kariuomenės galimybę įveikti priešo įtvirtinimus.


Kai nėra gynybos, taranai griauna sienas beveik taip pat, kaip katapultos griauna pastatus. Visi įtvirtinimai kiekvienam lygiui suteikia nedidelį skaičių gynybinių taškų. Tačiau jei yra gynybinė armija, ji gauna gynybos premiją, kuri yra daug svarbesnė. Kitas svarbus įtvirtinimų atributas yra jų patvarumas – kuo jis aukštesnis, tuo taranams sunkiau sugriauti sienas.


VardasBazėAtsparumasGynybos priedas
Germanų Žemės pylimas6 gynybos taškai per lygį52% per lygį
Galų Statinė tvora8 gynybos taškai per lygį22.5% per lygį
Romėnų Mūrinė siena10 gynybos taškai per lygį13% per lygį
Egiptiečių Akmenų siena8 gynybos taškai per lygį42.5% per lygį
Hunų Laikinoji siena6 gynybos taškai per lygį11.5% per lygį
Spartiečių Gynybinė siena10 gynybos taškai per lygį22% per lygį


Atminkite, kad kiekvieno kito lygio gynybos priedas padaugina ankstesnio lygio priedą, todėl su vis aukštesniu lygiu gynybos priedas šiek tiek padidėja. Pavyzdžiui, Romėnų Mūrinė siena 1 lygyje suteikia 3 % premiją, o 10 lygyje – maždaug 34,4 % premiją (1,03^10), o ne 30 %.


Taranų griovimo galimybės įtakojomos patobulinimo lygio, taip pat, kaip ir katapultų.


Žaidimo atnaujinimas

Pakeitimas 2022 metų serveriams

  • Egiptiečių Akmeninės sienos atsparumas taranams sumažintas nuo 5 iki 4.

 

2021 metais startavę serveriai turi šias vertes

Egiptiečių Gynybos siena, Gynybos taškai per lygį 8, Atsparumas 5, Gynybos priedas 2.5% per lygį

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Atsiprašome, kad negalėjome padėti. Padėkite mums patobulinti šį straipsnį palikdami atsiliepimus.