Surlar ve Koçbaşları

Bir duvar inşa ederek köyünüzü düşmanlarınızın barbar ordularına karşı koruyabilirsiniz. Daha yüksek seviyeli bir duvar, birliklerinize daha yüksek bir savunma avantajı verecektir.


Cermen Toprak Suru


Toprak Sur sadece Cermenler tarafından inşa edilebilir. Savunma avantajı düşük de olsa yıkılması çok güçtür.


Galya Çiti


Çit sadece Galyalılar tarafından inşa edilebilir. Savunma avantajı ve dayanıklılığı ortalama düzeydedir.


Roma Suru


Taş Sur sadece Romalılar tarafından inşa edilebilir. Savunma avantajı çok yüksektir fakat yıkılması da bir o kadar kolaydır.


Mısır Taş Suru


Taş Sur sadece Mısırlılar tarafından inşa edilebilir. Verdiği savunma avantajı Galyalıların Çitine benzer fakat yıkılması çok daha güçtür.


Hun Eğreti Sur


Eğreti Sur sadece Hunlar tarafından inşa edilebilir. Verdiği savunma avantajı Cermenlerin Taş Suruna benzer fakat yıkılması daha kolaydır.


Sparta Surları


Sadece Spartalılar tarafından inşa edilebilir. Verdiği savunma avantajı Cermenlerin Taş Suruna benzer ve dayanıklılığı Galyalıların Çitiyle benzerlik gösterir.


Koçbaşları


Koçbaşları, piyade ve süvarileriniz için ağır bir destek silahıdır. Görevi, düşman duvarlarını yıkmak ve bu nedenle birliklerinizin düşmanın tahkimatlarını aşma şansını artırmaktır.


Köyde savunma olmadığında, mancınıkların binaları yıktığı gibi, koçlar da duvarları yıkabilir. Tüm tahkimatlar, seviye başına az sayıda savunma puanı verir. Ancak, bir savunma ordusu varsa, çok daha önemli olan bir savunma avantajı kazanırlar. Tahkimatların bir diğer önemli özelliği de dayanıklılıklarıdır - ne kadar yüksekse, koçların duvarları yok etmesi o kadar zor olur.


İsimTemel
DayanıklılıkSavunma Avantajı
Cermen Toprak Suruseviye başına 6 defans puanı 52% seviye başına
Galya Çitiseviye başına 8 defans puanı 22.5% seviye başına 
Roma Şehir Suruseviye başına 10 defans puanı 13% seviye başına 
Mısır Taş Suruseviye başına 8 defans puanı42.5% seviye başına 
Hun Eğreti Suruseviye başına 6 defans puanı12% seviye başına 
Sparta Suruseviye başına 10 defans puanı22% seviye başına 


Her bir sonraki seviye için savunma avantajının bir önceki seviye avantajını çarptığını unutmayın, bu nedenle seviye yükseldikçe biraz daha yüksek olur. Örneğin, 1. seviyedeki Roman Duvarı %3 avantaj sağlar, ancak 10. seviyede sabit %30 yerine yaklaşık %34.4 (1.03^10) avantaj sağlar.


Koçların imha kabiliyeti, mancınıklarda olduğu gibi zırh yükseltme seviyesinden etkilenir.


Oyun Güncellemesi

2022 sunucuları için güncelleme

  • Mısır Taş Surunun dayanıklılığı 5'den 4'e düşürüldü.

 

2021 yılında başlayan sunucular için geçerli

Mısır Taş Duvarı, Savunma Puanı 8, Dayanıklılık 5, Seviye başına %2,5 Savunma avantajı

Bu açıklamayı yeterli buldun mu? Evet Hayır

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.