Savaş Mekanikleri

Savaş, Travian: Legends'ın önemli bir parçasıdır ve savaşlar, savaşın nasıl yürütüldüğüdür. Bu makalede, savaşlarla ilgili tüm konulara genel bir bakış ve daha fazla açıklama için bağlantılar bulacaksınız.

Savaştan önce

Saldırı ve savunma puanları


Her birimin saldırı ve savunmada bir gücü vardır. Hücum puanları, saldırı becerisidir, bir birim ne kadar çok saldırı puanına sahipse, saldırıda kullanıldığında o kadar çok düşman öldürür. Aynısı savunma için de geçerlidir, ancak iki tür vardır: piyadelere karşı savunma ve süvarilere karşı savunma.

Proteryanlar (65/35 savunma) yayalara karşı daha iyi savunurlar, bunun yanında Mızrakçılar (35/60 savunma) süvarilere karşı daha iyi savunma yaparlar.


Çatışmada, yalnızca saldırganın hücum puanları ve savunanların savunma puanları dikkate alınır. Praetoryanlarla saldırmak, yüksek savunma değerlerine rağmen etkili değildir. Benzer şekilde, tokmak sallayanlar savunmada kötüdür. Bu yüzden birliklerinizi akıllıca kullanın, yalnızca uygun oldukları amaçlar için kullanın. Aksi takdirde onları kolayca kaybedersiniz!

Birim istatistikleri hakkında bilgi sahibi olsanız bile, savaş sistemi ne basit ne de detaysız olduğu için savaş sonucunu kolayca tahmin edemezsiniz.

Savaşın sonucunu tahmin etmek için askeri üsteki savaş simülatörünü kullanabilirsiniz.


Zırh Dökümhanesi


Zırh Dökümhanesi, yükseltmeler yoluyla birliklerinizin gücünü daha da artırabilir. Savaş simülasyonunda birliklerinizin her biri için zırh seviyesini girmelisiniz.


Zırh Dökümhanesi Makalesi


Tılsım


Köyünüzde veya avatarınızda bir tılsım varsa, bu, birliklerin işleyiş biçimini değiştirebilir.

Tılsımlar, köyünüzün mancınık ve koçlara karşı gücünü, eğitim hızını, tahıl tüketimini etkiliyebilir.


Tılsımlara Genel Bakış Makalesi


Savaş Türleri
  • Yağma genellikle kaynakları çalmak için kullanılan hızlı bir saldırıdır. Bir yağma sırasında yöneticilerin halkla konuşacak vakti olmaz ve vatan sevgisini düşürmezler. Mancınıklar yağmada ateş etmez ve koçbaşları duvarı yok etmez.
  • Saldırı, katılımcılardan birinin galip geleceği ölümüne savaştır.Bir saldırı sırasında, yönetici vatan sevgisini düşürür ve mancınıklar ve koçbaşları binalara/duvarlara saldırıp onları yok eder.
  • Casuslama, düşmanın gücü ve köyleri hakkında bir izlenim edinmek için yapılan faaliyettir. Düşman birimlerini, kaynaklarını ve tahkimatlarını araştırır. Yağma veya saldırı olarak seçmeniz fark etmez. Casusluğun düşmanın kaynakları ve askerleri veya tahkimatları veya askerleri olması yönünde karar verebilirsiniz.


Not: Bir Galya'ya saldırırken, birlikler hem yağma hem de saldırıda tuzağa düşürülebilir; ancak, bir saldırı sırasında birlikler sizin veya müttefikinizin tuzağa düşmüş birliklerini kurtarmaya çalışacak, serbest bırakılan birliklerin %25'i ölecektir. 


Tuzakçı Makalesi


Not: Avatar üzerindeki köylerden çıkış yapan tüm birlikler için 20.000 çıkış birliği sınırı bulunmaktadır; bu, maceralar, takviyeler, saldırılar ve yağmalar dahil olmak üzere tüm birliklerin hareketini içerir.


Limit aşıldığında yeni yağmalar gönderilemez ve çiftlik listesinde bir hata görüntülenir.


Birlikler geri döndüğünde ve çıkış sayısı azaldığında, yeni yağmalar tekrar limite kadar gönderilebilir.


Savaş Sırasında

Sur


Sur, savunana surun kabilesine ve seviyesine bağlı olarak ekstra bir savunma avantajı sağlar.


Koçbaşları


Koçbaşları düşman köylerinin duvarlarını yıkar, duvarı etkileyebilecek tek birliktir.


Sur ve Koçbaşları Makalesi


Köyün temel savunma değerleri


Boş bir köyün kendi temel savunması 10'dur; bu, sur gibi diğer yapılarla daha da artırılabilir.

Genel olarak, kendi başına saldıran tek bir birim boş bir köye karşı ölür. Tek başına yaptığı saldırı sırasında yapılan bir kontrol bulunmaktadır; birimlerin hücum puanları 83'ün altındaysa, birim savunucunun kaybına bakılmaksızın ölecektir.


Yönetim Binası


Köydeki yönetim binası, seviyesine bağlı olarak köyün temel savunmasına katkıda bulunur. 20. seviyede hem piyadelere hem de süvarilere karşı 800 savunma sağlar.


Moral Avantajı


Oyun güncellemesi: 2022 senesinde Moral Avantajı oyundan kaldırılmıştır.


İçecek Fabrikası


İçecek fabrikası, bir festival devam ederken birliklerinizi saldırı sırasında daha güçlü hale getirir (seviye başına %1), ancak yöneticilerin ikna gücünü %50 azaltır ve mancınıklar yalnızca rastgele vuruşlar yapabilir.

İçecek Fabrikası Makalesi


Mancınıklar


Mancınıklar rakip yapılarını yıkmak için kullanılan uzun menzilli kuşatma araçlarıdır.


Köyün Yıkılması Makalesi


Savaştan sonra

Hastane


Hastane, yaralı birliklerin tekrar ordunun bir parçası olabilmeleri için tedavi edilmesine olanak sağlar. Bu, büyük savaşlardan sonra kayıpların daha hızlı yeniden yerine koyulmasına yarar. İyileşmesi daha ucuz değildir; maliyetler yeni birimleri eğitmekle aynıdır; ancak yaralı birliklerin iyileşme süresi, yeni bir birimi eğitmenin yarısı kadardır.


Hastane Makalesi


Sargılar


Bunlar, savaş başlamadan önce onları kahramana donatmanız koşuluyla, savaştan hemen sonra savaş kayıplarını azaltmaya yarar.


Kahraman Sarf Malzemeleri Makalesi


Köy Fethi


Eğer saldırılar yöneticileri kapsıyorsa, köy fethedilebilir.


Köy Fethi Makalesi

Fetihten Korunma Makalesi


Tılsım Fethi


Eğer köy bir tılsım barındıyorsa, bu çalınabilir.


Tılsım Makalesi


Köy Yıkımı


Eğer saldırı kuşatma silahlarını barındıyorsa, köy yıkılabilir.


Köy Yıkılması Makalesi


Vaha ilhak edilmesi


Herhangi bir savunmayı yok ettiğinizde ve kahramanınızla vaha sadakatini azalttığınızda başka bir oyuncudan bir vaha fethedebilirsiniz.


Vaha


Hammadde çalmak


Hammaddeler, yağma veya saldırı sırasında köy depolarından ve tahıl Ambarlarından ve pazarda satışa sunulan herhangi bir kaynaktan alınabilir.


Hammaddeler sığınaklarla korunabilir.Seviye 1 Sığınak her kaynaktan 200 birim saklar, korunan miktar, Seviye 10'da 2000 kaynağa kadar her seviyede artar. Galyalılar Seviye 10'da 3000 kaynağı koruyabilecek bir kabile avantajına sahiptir.


Kahramanın heybesinde hammaddeler çalınamaz.


Kahramanla birlikte yağma yapmak, alınan kaynak sayısını artırabilir (yağma bonusu) Bu Cermen kahramanları için %20'dir ve bir kese kullanılarak artırılabilir.


Kahraman Eşyaları ve Binekler

Bu açıklamayı yeterli buldun mu? Evet Hayır

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.