Özel Sunucular - Birlik Saldırı Bildirimleri

Bazı Özel Sunucularda, "Birlik Saldırı Bildirimleri" özelliğinin etkin olduğu sizlere duyurulacaktır.


Bu, ittifak içinde gelen saldırıların bildirimlerini gösterir. Oyuncu tarafından askeri üs binasında saldırı yeşil olarak işaretlenmişse bile, bu saldırı birlik bildirimlerinde yine de görüntülenecektir.


Help&Support


Artık birliğin üye listesi, gelen bir saldırı veya yağmayı, sadece asker sayısının mevcut Askeri Üs seviyesinden büyük olduğu durumlarda gösterecektir.


Başka bir deyişle, hedef köyün Askeri Üs seviyesi 20 ise, 20 birimden az olan tüm saldırılar ve yağmalar birlik sayfasında görüntülenmeyecektir.*


Ayrıca, saldırı ve yağma sayıları ayrı ayrı gösterilecektir.

Not:

Aktif bir Casus kadim güç etkisinin, bu görünürlük üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

Bu açıklamayı yeterli buldun mu? Evet Hayır

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.