Özel Sunucular - Gemiler ve Deniz Faaliyetleri

Gemiler sadece limanı olan köylerde inşa edilebilir, korunabilir ve kullanılabilir.


Özel Sunucular - Liman ve Derin Sular


Gemi türüKullanımıWoodClayIronCropConstruction timeDerin sularda hareket hızı

Ticaret gemisi
Hammadde aktarımı2835
1235
1985
750
1:15:00
Saatte 20 sektör

Savaş gemisi
Asker gönderme (Limisiz)18500
8355
12275
7500
3:45:00
Saatte 30 sektör

Truva atı savaş gemisi
Asker gönderme (60 birime kadar)
950
350
750
350
0:35:00
Saatte 30 sektör


Bir gemi inşa etmek için gereken süre, sadece gemi türüne ve liman seviyesine bağlıdır (seviye ne kadar yüksekse, inşa da o kadar hızlı olur). Birliklerin eğitim sürelerini etkileyen kadim güçlerin gemiler üzerinde bir etkisi olmaz.


Gemilerin hızı, birlikler ve tüccarlarda olduğu gibi, yüksek hızlı oyun dünyalarında artar.


Oyun Sürümleri ve Hız


Denizcilik Faaliyetleri

Gemileri, derin sulara kıyısı olmayan noktalar da dahil olmak üzere haritanın herhangi bir yerine gönderebilirsiniz.


Gemiler her zaman en kısa yolu takip etmezler, bunun yerine en hızlı yolu bulmaya çalışırlar. Deniz ve kara hareketlerini birlikte kullanabilirler.


Karadan gerçekleşen ilerlemeler, birlik veya tüccarların normal hızını kullanırken, derin sulardaki ilerlemeler, geminin hızında gerçekleşir.


Örneğin, mancınıkları taşıyan gemiler ve süvarileri taşıyan gemiler derin sularda aynı hızda hareket ederler. Ancak yolun bir kısmından sonra karadan seyahat etmeleri gerekirse, mancınıkların bulunduğu ordu çok daha yavaş ilerleyecektir.


Bu, mancınıkları taşıyan gemilerin farklı bir rota seçebileceği anlamına gelir. Geminin hızından mümkün olduğunca faydalanmak için bir adanın veya yarımadanın etrafından seyahat etmeyi seçebilir. Öte yandan, hızlı bir süvari ordusu yarımadanın bir tarafına su yoluyla seyahat etmeye karar verebilir ve karadan geçip diğer tarafından tekrar gemiyle devam edebilir.


Mancınıklarla yapılan seyahatin bir örneği Süvarilerle yapılan seyahatin bir örneği

Mancınıklarla ne kadar fazla yol kat ettiğinizi ve gemilerli kullandığınızda zamandan ne kadar tasarruf ettiğinizi görebilirsiniz.


Hız Bonusları

Derin sularda seyahat ederken gemiler sabit bir hızda ilerler ve bu hız kahraman eşyaları gibi herhangi bir bonusla arttırılamaz. (Haritalar bunun için bir istisnadır. Harita kuşanan bir kahraman, gemilerin dönüş hızını kısaltacaktır) Kahramana özel bonus veya sanat eserleri gibi.


Yolculuğun karada geçen kısmında hız, mevcut tüm bonusları da kapsayarak normal bir biçimde hesaplanır. Turnuva Alanı bonusu, karada 20 sektör ilerledikten sonra etkinleşir ve yalnızca kara yolculuğuna daha fazla etki ede.

Birlik Hızı Yükseltme & Turnuva Alanı


Yolculuğa Hazırlanma

Gemi kullanılarak yapılan herhangi bir yolculuğun başlangıcında, toplam seyahat mesafesine yarım sektörlük bir ekstra kara mesafesi eklenir. Bu ekstra mesafe seyahat süresini artırır. Özellikle kısa mesafelerde seyahat ederken oldukça önemli bir detay olabilir. Ancak her koşulda bu seyahat, mancınıklar için bile sadece karaya oranla çok daha kısa sürecektir. 


Bahsedilen yarım sektör karadan seyahat edilir, bu yüzden geminin hızını kullanmaz. Bu hem ordu hareketini hem de ticareti etkiler.

 

Savaş gemisi Ticaret gemisi

Savaş gemileri ve Truva atı savaş gemileri ordu taşımak için kullanılır. Bunlar yağmalama, saldırı (keşif de dahil), destek (destek güçlerini yönlendirme de dahil) ve hatta yeni bir köy kurmak amacıyla yerleşimcileri göndermek gibi her türlü faaliyet için kullanılabilirler.


Bu iki gemi türü arasındaki fark, bir savaş gemisinin taşıyabileceği birlikler için bir sınır bulunmazken, sahte savaş gemisinin en fazla 60 birim taşıyabilmesi ve çok daha ucuz olmasıdır.


Her iki savaş gemisi de derin sular üzerinde saatte 30 sektör hızında seyahat eder ve taşıdığı birliklerin kara üzerinden devam etmesi halinde, birliğin içindeki en yavaş birimin normal hızıyla seyahate devam eder.


Gemiler sadece limanı olan bir köyden kullanılabilir. Limanı olan bir köye başka köylerden destek birlikleri gönderildiyse, birliklerin nereden geldiği farketmeksizin, desteğe geldikleri liman köyünün gemilerini kullanabilirler.


Göndereceğiniz her birlik sadece bir gemi kullanabilir. Bu, 120 birimden oluşan bir birlik göndermek için 2 Truva atı savaş gemisi kullanamayacağınız anlamına gelir. 60 birimlik 2  gemiyi ayrı ayrı göndermeniz gerekecektir veya istediğiniz miktarda birliği gerçek bir savaş gemisiyle tek seferde gönderebilirsiniz.


Gemi ile gönderilen bir saldırı veya yağma o savaşı kaybeder ve ordu tamamen yok edilirse, gemi de onunla birlikte yok olur.


Bir savaş gemisi hedefe ulaştığında, götürülen birliklerin geri getirilmesi gerekmiyorsa, normal seyahat süresi olmadan, anında köye dönüş yapar (bu, ticaret gemileri için geçerli değildir, onlar normal şekilde geri dönmek zorundadır).


Gemiler diğer köylerde konuşlandırılamaz.


Gemiler yağma listelerinde kullanılamaz.Bu açıklamayı yeterli buldun mu? Evet Hayır

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.