Thành viên Travian Plus

Bạn có thể mua để trở thành thành viên Travian Plus với chỉ


  • 10 vàng dùng cho 7 ngày trên máy chủ tốc độ 1x.
  • 10 vàng dùng cho 3 ngày trên máy chủ tốc độ 2x hoặc nhanh hơn.


Tư cách thành viên Travian Plus bao gồm các tính năng bổ sung có sẵn dưới dạng dịch vụ thuê bao. Không giống như Gold Club, các tính năng bổ sung chỉ tồn tại trong một số ngày nhất định, sau đó hiệu ứng của chúng hết hạn và cần được gia hạn - điều này được thực hiện bằng cách mua thủ công hoặc sử dụng tùy chọn "tự động gia hạn" hiển thị bên dưới.


Các tính năng có trong Travian Plus như sauCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.