Gold Club (Câu lạc bộ Vàng)

Bạn có thể mua thành viên câu lạc bộ vàng Gold Club với giá 200 Vàng. Nó sẽ được kích hoạt cho toàn bộ thời gian của vòng chơi.


Nó cung cấp các tính năng mà bạn có thể sử dụng không giới hạn. Xin lưu ý rằng sẽ không có bất kỳ vàng nào được hoàn trả từ tính năng này sau khi máy chủ kết thúc hoặc xóa tài khoản.


Gold Club bao gồm các tính năng sau:
Những tính năng Vàng / Plus / Gold Club hiện có

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.