Tăng năng suất sản xuất tài nguyên


Phần thưởng tăng năng suất sản xuất là các tính năng cao cấp được tìm thấy trong thẻ lợi ích của gian hàng vàng.


Đối với mỗi 5 Vàng, phần thưởng sản xuất 25% được áp dụng trong 7 ngày trên máy chủ tốc độ bình thường và trong 3 ngày trên máy chủ tốc độ 3x. Phần thưởng cũng có thể được tự động gia hạn sau lần mua đầu tiênPhần thưởng cũng có thể được mua từ ngay trang tổng quan về làng


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.