Lái buôn đi ba lần

Đây là tính năng cao cấp của Gold Club cho phép lái buôn của bạn giao hàng tới 3 lần đến cùng một điểm đến.


Bạn có thể chọn số lượng chuyến đi là 3x từ trình đơn thả xuống trong Chợ.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.