Biểu đồ Liên minh

Bạn có thể thêm 3 kiểu biểu đồ khác nhau vào trang tổng quan về liên minh nội bộ của mình:


Tổn thất
Những tổn thất so với liên minh khác sẽ cho bạn biết tổng số quân bị tiêu diệt và tài nguyên bị liên minh của bạn đánh cắp (từ liên minh bạn đang so sánh) cũng như tổng số quân bị tiêu diệt và tài nguyên bị đánh cắp của liên minh mà bạn đang so sánh trong 7 ngày qua (thành công về mặt quân sự của liên minh của bạn so với liên minh khác).
Sức mạnh
Sức mạnh của liên minh của riêng bạn sẽ cho bạn thấy tổng sức mạnh tấn công (sức mạnh quân sự của liên minh của bạn) cũng như tổng sức mạnh phòng thủ của liên minh của bạn trong 7 ngày qua.
Điểm chiến đấu
Điểm chiến đấu (khác với điểm của ngày hôm qua) sẽ hiển thị cho bạn tổng điểm tấn công hàng ngày cũng như tổng điểm phòng thủ hàng ngày của liên minh của bạn so với 7 ngày vừa qua (hoạt động quân sự của liên minh của bạn)

Các mã BB tương ứng cần thiết để chèn nhanh các biểu đồ này có thể được tìm thấy bằng cách nhấp vào "chỉnh sửa trang thông tin nội bộ" trong các tùy chọn liên minh.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.