Đánh dấu các cuộc tấn công


Tính năng cao cấp này cho phép gắn cờ các cuộc tấn công bằng một quả bóng có nhiều màu sắc khác nhau. Sử dụng nó, bạn có thể đánh dấu các cuộc tấn công nghiêm trọng bằng màu đỏ (hoặc màu khác) chẳng hạn. Ngoài ra, các cuộc tấn công được đánh dấu bằng quả bóng xanh sẽ không hiển thị cảnh báo tấn công tới (kiếm đỏ) trong danh sách làng.

Cảnh báo các cuộc tấn công đang tới trên danh sách làng


Bạn có thể đã nhận thấy quả bóng màu xám bên cạnh các cuộc tấn công sắp tới. Nếu bạn nhấp vào quả bóng màu xám này, màu của quả bóng sẽ thay đổi.


flagging


 Màu quả bóng chuyển sang màu xanh lá cây, nếu bạn nhấp lần thứ hai thì nó sẽ chuyển sang màu vàng, và nhấp lần thứ ba nó sẽ chuyển sang màu đỏ:


flagging

 

flagging

 

flagging


 Nếu bạn muốn nó có màu xám trở lại, chỉ cần nhấp một lần nữa vào nó.


flagging

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.