Cảnh báo các cuộc tấn công đang tới trên danh sách làng

Tính năng danh sách làng tấn công sắp tới là một tính năng cao cấp nằm trong Travian Plus và đưa ra cảnh báo bổ sung về các cuộc tấn công sắp tới..


Tùy chọn này sẽ hiển thị thanh kiếm màu đỏ nếu có cuộc tấn công vào bất kỳ ngôi làng nào của bạn. Nếu một cuộc tấn công được gửi đi, các thanh kiếm sẽ được hiển thị trong danh sách làng ở bên phải màn hình.
Hiển thị các cuộc tấn công danh sách làng (tính năng Travian Plus)


Các cuộc tấn công được đánh dấu bằng một quả bóng màu xanh lá cây trong Binh Trường sẽ không còn được hiển thị dưới dạng kiếm đỏ trong danh sách làng

Xin lưu ý: điều này không ảnh hưởng đến danh sách hiển thị các cuộc tấn công sắp tới ở danh của liên minh.

Đánh dấu các cuộc tấn công


Chỉ trên Máy chủ Đặc biệt


Khả năng hiển thị của các cuộc tấn công của danh sách liên minh


Danh sách thành viên liên minh sẽ chỉ hiển thị các cuộc tấn công và đột kích khi số lượng quân đến bằng hoặc lớn hơn cấp của Binh Trường.


Nói cách khác, nếu Binh Trường của làng mục tiêu là cấp 20, tất cả các cuộc tấn công và đột kích với ít hơn 20 lính sẽ không được hiển thị trên trang liên minh.

* Số lần tấn công và đột kích sẽ được hiển thị riêng.

*Hiệu ứng sức mạnh cổ đại của Cổ vật Đôi mắt đang hoạt động sẽ không ảnh hưởng đến khả năng hiển thị này.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.