Danh sách Farm (danh sách cướp bóc)

Danh sách Farm là một tính năng nâng cao của gói Gold Club. Bạn có thể sử dụng danh sách farm để có thể cướp bóc nhanh chóng và dễ dàng hơn.


Để bắt đầu lập danh sách farm bạn cần phải truy suất tới nó thông qua binh trường của làng bạn; nhấn lên binh trường, và chọn thẻ "danh sách farm".  Nếu thẻ đó màu vàng và chưa thể sử dụng thì bạn cần mua gói Gold Club để có thể kích hoạt nó và sử dụng.


Từ thẻ danh sách farm, bạn có thể truy cập danh sách cướp bóc hiện có của bạn đã được sắp xếp theo làng, chỉnh sửa danh sách, gửi danh sách và tất nhiên là tạo danh sách mới.


Sau khi danh sách được tạo, bạn có thể bắt đầu thêm các mục tiêu. Bạn có thể chọn nó theo cách thủ công hoặc từ danh sách các cuộc cướp bóc gần đây đã được gửi từ làng mà bạn muốn tạo.


Mỗi mục trong danh sách chỉ định các loại lính sẽ được sử dụng cho cuộc cướp bóc.


Sau khi danh sách farm được chuẩn bị, bạn có thể thực hiện các cuộc cướp bóc đến tất cả các mục tiêu của nó chỉ bằng một cú nhấp chuột. Cũng có thể mở danh sách và chọn các mục cụ thể để bắt đầu theo cách thủ công. Hơn nữa, bạn có thể hủy kích hoạt một số mục đã có trong danh sách để chúng bị bỏ qua cho đến khi bạn kích hoạt lại chúng.


Lưu ý: bạn cũng có thể sử dụng danh sách farm để đi do thám. Nếu bạn chỉ chọn các lính do thám trong một mục của danh sách farm, thì việc gửi nó sẽ gửi một cuộc tấn công do thám thay vì một cuộc cướp bóc thông thường.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.