Bản đồ: Lính đang di chuyển tới hoặc đang di chuyển đi

Bản đồ: Chức năng chuyển quân đến và đi là một tính năng cao cấp của Travian Plus cho phép bạn xem chuyển động của binh lính trên bản đồ. Nếu họ đang tấn công hoặc tiếp viện, bạn sẽ có thể thấy một biểu tượng ở góc trên bên trái của trường trong bản đồ.Các biểu tượng mà bạn có thể thấy:

  • Thanh kiếm đỏ: Các đội quân được gửi đến ngôi làng đó hoặc thú hoang từ ốc đảo được cử đến để tấn công hoặc các đội quân đến để tấn công.
  • Lá chắn màu vàng: Quân đội ra ngoài dưới hình thức tiếp viện.
  • Lá chắn xanh lá: Quân của bạn đang đóng ở đây để tiếp viện.
  • Kính nhòm ngó: Các điệp viên đang đến nơi này để do thám.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.