Tường thành & Xe công thành

Bằng cách xây dựng một bức tường, bạn có thể bảo vệ ngôi làng của mình trước những đám quân địch man rợ. Một bức tường cấp cao hơn sẽ mang lại cho quân đội của bạn phần thưởng phòng thủ cao hơn. 


Tường đất của Teutons


Tường đất chỉ có thể xây dựng bởi tộc Teutons và cho điểm thưởng phòng thủ thấp, nhưng lại rất khó bị phá hủy.


Tường rào của Gauls


Tường rào chỉ có thể được xây bởi tộc Gauls và công trình này chỉ có giá trị trung bình cho cả 2 yếu tố: điểm thưởng phòng thủ cho quân đội của bạn và số lượng xe công thành của kẻ thù để phá hủy nó.


Tường thành của Romans


Tường Thành chỉ có thể xây dựng bởi tộc Romans và cho quân đội của bạn điểm thưởng phòng thủ cao nhất, nhưng lại rất dễ dàng bị hủy hoại nhất.


Tường đá của Ai cập


Chỉ có người Ai Cập mới có thể xây dựng Tường đá, thưởng phòng thủ cho loại tường này giống như Cọc rào của Tộc Gaul và độ bền của nó có thể sánh với Tường đất của Tộc Teuton.


Tường dã chiến của Huns


Chỉ có người Hung mới có thể xây dựng Tường dã chiến, thưởng phòng thủ cho loại tường này thấp hơn Tường đất của tộc Teuton và độ bền của nó có thể sánh với Tường thành của Tộc Roman.


Tường thủ của Spartan


Tường thủ chỉ có thể được xây dựng bởi người Sparta. Phần thưởng phòng thủ của nó giống như tường đất và độ bền của nó tương đương với tường rào.


Xe công thành (Ram)


Xe Công Thành là vũ khí hạng nặng dùng để hỗ trợ cho Bộ Binh và Kỵ Binh của bạn. Nhiệm vụ của chúng là phá hủy tường của quân địch, giúp cho quân đội của bạn có thể vượt qua một cách dễ dàng.


Khi không có lính phòng thủ, xe công thành sẽ phá hủy các bức tường cũng như máy bắn đá sẽ phá hủy các tòa nhà. Tất cả các bức tường cung cấp một số lượng nhỏ các điểm phòng thủ trên mỗi cấp độ. Tuy nhiên, nếu có một đội quân phòng thủ hiện diện, nó sẽ nhận được phần thưởng phòng thủ quan trọng hơn nhiều tới từ các bức tường. Một thuộc tính quan trọng khác của các bức tường là độ bền của chúng - nó càng cao thì càng khó để phá hủy các bức tường đó.


TênCơ bảnBềnThưởng phòng thủ
Teutonic: Tường đất6 điểm thủ cho mỗi cấp52% mỗi cấp 
Gaulic: Tường rào8 điểm thủ cho mỗi cấp 22.5% mỗi cấp 
Roman: Tường thành10 điểm thủ cho mỗi cấp 13% mỗi cấp 
Egyptian: Tường đá8 điểm thủ cho mỗi cấp 42.5% mỗi cấp 
Hun: Tường dã chiến6 điểm thủ cho mỗi cấp 11.5% mỗi cấp 
Spartan: Tường thủ10 điểm thủ cho mỗi cấp 22% mỗi cấp 


Lưu ý rằng mức thưởng phòng thủ cho mỗi cấp độ tiếp theo sẽ nhân với mức thưởng cấp độ trước đó, vì vậy cấp độ càng cao thì tổng thưởng sẽ càng cao hơn một chút. Ví dụ: Bức tường thành Roma ở cấp độ 1 cung cấp 3% mức thưởng, nhưng ở cấp độ 10, nó cung cấp khoảng 34,4% mức thưởng (1,03 ^ 10), thay vì cố định 30%.


Khả năng phá hủy của Xe công thành (ram) bị ảnh hưởng bởi cấp độ nâng cấp, giống như máy bắn đá.


Cập nhật game

Cập nhật trên các máy chủ 2022

  • Khả năng chống xe công thành của Bức tường đá Ai Cập giảm từ 5 xuống 4.

 

Máy chủ đã khởi động từ 2021 có các giá trị sau

Bức tường đá Ai Cập, Điểm phòng thủ 8, Độ bền 5, Phần thưởng phòng thủ 2,5% mỗi cấp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.