Công cụ tạo đợt tấn công - Wave Builder

Công cụ tạo đợt tấn công - Wave Builder là một tính năng cao cấp có thể được kích hoạt ở mỗi làng cho phép gửi các đợt tấn công trong cùng một giây. 


 

image


 

Những thông tin liên quan

  •  Bạn vẫn có thể gửi các đợt tấn công thứ hai giống như vậy bằng phương pháp trực tuyến hoặc ngoại tuyến của trình duyệt với các thẻ trình duyệt khác nhau.
  • Trong trường hợp có hơn 4 cuộc tấn công trong cùng một giây, mã hóa máy chủ sẽ thực hiện kiểm tra cứ sau 15 phút và hủy các đợt bổ sung.
  • Nếu thời gian di chuyển ít hơn 15 phút, sẽ có khả năng nhận được nhiều hơn 4 cuộc tấn công trong cùng một giây. 
  • Người chơi có kỹ năng cũng có thể tăng và giảm cấp độ của Võ Đài kết hợp với trình tạo đợt tấn công này để đạt được hơn 4 đợt lính đổ bộ trong cùng một giây, thậm chí từ nhiều làng.Nó hoạt động như thế nào?


Như bạn có thể thấy trong video chúng tôi đã từng giới thiệu, với tính năng này, bạn sẽ có thể thiết lập tối đa 8 cuộc tấn công vào cùng một ngôi làng mục tiêu trong một  cửa sổ màn hình, với mục đích là chia 4+4 cuộc tấn công trong trường hợp tốt nhất.

 

Các đợt tấn công sẽ đều chạm đích trong cùng một giây chứ?


Công cụ này được phát triển với khoảng 80% cơ hội gửi 4 đợt trong cùng một giây. Đây là giới hạn cố định trong trò chơi, không chỉ riêng trong trình tạo đợt tấn công. Không thể gửi nhiều hơn 4 đợt tấn công trong cùng một giây (mặc dù không có giới hạn về số lượng đòn tấn công hạ cánh trong cùng một giây, vì chúng có thể di chuyển từ những nơi khác nhau hoặc có thời gian di chuyển khác nhau).


Để làm cho nó rõ ràng hơn, đây là một số ví dụ về cách đợt tấn công có thể được gửi.

 

Ví dụ

· [[1,2,3,4],[5,6,7,8]] có nghĩa là các đạo tấn công 1,2,3 và 4 diễn ra trong giây đầu tiên và các đạo tấn công 5,6,7 và 8 diễn ra trong giây thứ hai

· [[1,2],[3,4],[5,6,7,8]] nghĩa là đạo 1 và đạo 2 ở giây đầu tiên, đạo 3 và 4 ở giây thứ hai và đạo 5,6, 7 và 8 ở giây thứ ba

 

Ở đây bạn có thể xem 3 ví dụ, mỗi ví dụ đã trải qua 10 nghìn lần thử mô phỏng.

 

Gửi 1 đợt với 3 cuộc tấn công:

 

1wave3attacks.png

 

Gửi 1 đợt với 4 cuộc tấn công:

 

1wave4attacks.png

 

Gửi 2 đợt với 4 cuộc tấn công:

 

2waves8attacks.png

 

Tính năng này tốn bao nhiêu vàng?


Bạn có thể kích hoạt nó với giá 50 Vàng cho mỗi ngôi làng mà bạn muốn sử dụng và nó sẽ hoạt động trên ngôi làng đó trong toàn bộ thời gian của máy chủ.

 

Điều gì xảy ra nếu làng của tôi bị chinh phục?


Nếu một ngôi làng có công cụ tạo đợt tấn công này bị người chơi khác chinh phục, tính năng này sẽ bị vô hiệu hóa. Nếu bạn chinh phục lại ngôi làng, tính năng KHÔNG tự động được mở lại, bạn sẽ phải mua lại từ đầu.

 

Chinh phục ngôi làng của chính bạn sẽ không vô hiệu hóa tính năng này.

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.