Speciální servery - Strážní věže

Předpoklady: Jakýkoliv typ zdi lze postavit pouze ve městech (k dispozici pouze ve výročních speciálech).


Speciální servery - Města


Strážní věže jsou vylepšením zdí. Poskytují obráncům obranný bonus podobně jako zdi. Lze je stavět pouze ve městech.


Strážní věže nejsou samostatné budovy, jsou vylepšením zdí. Strážní věže sice nemohou být přímo zaměřeny nepřátelskými beranidly nebo katapulty, ale pokud jsou zničeny zdi, jsou zničeny i strážní věže.


Strážní věže můžeš vylepšovat až do úrovně 20 bez ohledu na úroveň zdí.


Každá úroveň strážních věží přidává všem jednotkám bránícím město další 1 % obranného bonusu. Jedná se o plošný bonus přidávaný odděleně od bonusu za zdi. To znamená, že například na úrovni 10 zvyšuje sílu obranných jednotek přesně o 10 %.

Tento efekt byl oproti Tides of Conquest změněn.


V Tides of Conquest, 2021 Výročním speciálu, fungovaly strážní věže jinak. Místo bonusu k obraně zlepšovaly schopnost shromaždiště vidět přicházející typy jednotek.


Každá úroveň strážních věží zlepšovala bonus shromaždiště o 3. Například pokud bylo shromaždiště na úrovni 20, umožňovalo vidět typy jednotek jakékoli útočící armády o méně než 20 jednotkách. Každá úroveň strážní věže zvýšila tento počet o 3. Strážní věže na úrovni 20 tedy spolu se shromaždištěm na úrovni 20 umožňovaly vidět typy jednotek libovolných útočících armád o méně než 20+20*3=80 jednotek.


Tento efekt již neexistuje a byl nahrazen bonusem k obraně.

Strážní věže také zvyšují populaci města, aniž by na rozdíl od běžných budov zvyšovaly jeho spotřebu obilí.


ÚroveňDřevoHlínaŽelezoObilí
1240110275100
2305140350130
3395180450165
4505230575210
5645295740270
6825380945345
710554851210440
813506201550565
917307951980720
10221510152535920
112835130032451180
123625166041551510
134640213053201935
145940272568102475
157605348587153170
1697354460111554055
17124605710142805190
18159507310182756645
19204159360233958505
2026135119802994510890


Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.