Pořadí událostí

Události

Mnoho akcí ve hře se děje s odpočtem, který vede k události. Může to být například cesta jednotek k útoku na vesnici, která končí bitvou, nebo vylepšení budovy.


Události se samozřejmě dějí chronologicky tak, jak končí. Takže něco, co se stane v 10:05:20, bude zpracováno dříve než něco, co se stane v 10:05:21.


Jednotky jsou vždy poslední


U událostí, které se stanou ve stejnou sekundu, je to složitější. Obecně platí, že pohyby jednotek se vždy dějí na konci po jiných událostech, jako je dokončení stavby nebo příchod obchodníka.

Pořadí v rámci pohybů jednotek závisí na tom, kdo byl vyslán jako první. Jednotky, které byly vyslány dříve, dorazí do cílové vesnice dříve než ostatní jednotky, které dopadnou ve stejné sekundě.


To znamená, že pokud přichází útok, není již možné poslat do vesnice podporu tak, aby do ní dorazila ve stejnou vteřinu, avšak před útokem. Jediný způsob, jak se mohou zúčastnit bitvy, je, že do vesnice dorazí alespoň sekundu před bitvou.


Pokud by však již byla podpora na cestě a pak byl útok vyslán tak, aby do cílové vesnice dorazil ve stejnou vteřinu, dorazí podpora do vesnice dříve než útočníci.


Stavby, obchodníci a další události


Co se týče ostatních typů událostí, není zaručeno, v jakém pořadí budou vyřešeny (kromě toho, že to bude před bitvami). Například pokud má být sklad surovin dokončen ve stejnou dobu, kdy do vesnice dorazí obchodníci, není zaručeno, co bude dokončeno dříve.


Události v různých vesnicích

Kromě toho není zaručeno pořadí událostí, které se odehrávají v různých vesnicích. To znamená, že pokud je ve stejné vteřině napadena vesnice, zatímco jednotky z této vesnice dorazí do jiné se svým vlastním útokem, mohou se tyto bitvy odehrát v libovolném pořadí.


Okamžité akce

Některé akce ve hře jsou okamžité a nejsou zpracovávány jako události (není u nich odpočet). V takových případech jsou obvykle zpracovány okamžitě (pokud je to možné) a není zaručeno pořadí mezi nimi a událostmi.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.