Problémy s obilím

Jedním z prvních problémů, s nimiž se potýká mnoho hráčů, je správa surovin - zejména produkce obilí. Výstavba budov, polí a výcvik jednotek neustále snižuje produkci obilí, což je ve hře znázorněno hodnotou vedle ikonyConsumption.


Například náklady na vybudování dřevorubce 1. úrovně jsou: Lumber 40 Clay 100 Iron 50 Crop 60 Consumption 2, což znamená, že spotřebuje 2 jednotky obilí za hodinu. Tato spotřeba plodin je kumulativní.


V horní části obrazovky se vždy zobrazuje aktuální stav surovin a také množství obilí, které je k dispozici:Chceš-li zvýšit produkci obilí, můžeš rozšířit obilné pole, mlýn nebo pekárnu. Za předpokladu, že splníš všechny požadavky na stavbu, budeš to moci postavit, přičemž je třeba mít na paměti, že obilné pole 1. úrovně vyžaduje 20 jednotek obilí.


Negativní produkce obilí a její důsledky


Pokud je součet populace a počet jednotek vyšší, než je tvá produkce obilí, hodnota produkce obilí se dostane do záporných hodnot, což znamená, že jednotky ve vesnici vyprázdní sýpku. Pokud ji nedoplníš dříve, než hodnota skladovaného obilí dosáhne 0, jednotky začnou pomalu umírat hlady. Jakmile produkce obilí dosáhne hodnoty 0, hladovění se zastaví.


Kliknutím na ikonu bilance obilí (poslední ikona vpravo na obrázku výše) se zobrazí podrobnosti o produkci a spotřebě obilí pro aktivní vesnici.Volné obilí


Volné obilí je produkce obilí snížená o počet obyvatel vesnice.

  • Zahrnuje bonusy z oázy, mlýna a pekárny
  • Nezahrnuje produkční bonus od hrdiny a produkční bonus za zlato

Obecně platí, že stavba/vylepšení, která by způsobila pokles volného obilí pod hodnotu 1, nejsou povolena. Z tohoto pravidla existují výjimky, které umožňují zlepšit produkci obilí i v takové situaci.


Omezení a výjimky


  • Vždy můžeš vylepšit obilné pole.
  • Mlýn a pekárna mohou být postaveny/vylepšeny, pokud se tím zvýší hodnota volného obilí.
  • Hlavní budova úrovně 1 může být vždy postavena.
  • Pokud je základní produkce obilí ve vesnici 276 nebo více za hodinu, pak lze postavit/vylepšit hlavní budovu, skladiště a sýpku na úroveň 10 bez ohledu na hodnotu volného obilí.
  • Divy světa jsou vyloučeny a mohou být vždy vylepšeny.
  • Nemůžeš zbourat mlýn ani pekárnu, pokud by tím klesla hodnota volného obilí pod 1 (jakékoli probíhající demolice jsou okamžitě započítány).


Produkce obilí hrdiny


Hrdina má základní produkci obilí 6 jednotek obilí za hodinu, bez ohledu na to, jak jsou rozděleny body pro vlastnosti hrdiny. Tato základní produkce se řídí stejnými pravidly jako běžná produkce surovin hrdiny. Přičítá se tedy k produkci vesnice, ke které hrdina patří. Nezvyšuje však hodnotu volného obilí.

  • Mrtvý hrdina nadále produkuje 6 jednotek obilí za hodinu.
  • Když je hrdina oživen, jeho produkce surovin je zahájena současně se spotřebou obilí (jeho obživou).

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.