Karžygio kairės rankos daiktai

TURINYS

Skydai


1 lygio 2 lygio 3 lygio

Mažas skydas


  • +250 jėgos karžygiui

Ragai


Rago priedas skaičiuojamas ir karžygiui, ir kartu su karžygiu puolantiems kariams


1 lygio 2 lygio 3 lygio

Mažas Natarų ragas


  • +20% puolimo jėgos prieš Natarus

Maišai


1 lygio 2 lygio 3 lygio

Vagies rankinė


  • +10% priešo slėptuvės dydžio sumažinimas

Žemėlapiai


1 lygio 2 lygio 3 lygio

Mažas žemėlapis


  • +30% greitesnis grįžimas namo karžygiui ir kartu einantiems kariams

Vėliavėlės


1 lygio 2 lygio 3 lygio

Maža vėliavėlė


  • +30% greitesnės pajėgos judant tarp savo kaimų

Vėliavos


Tier 1 Tier 2 Tier 3

Mažoji vėliava


  • +15% greitesni kariai tarp aljanso/konfederacijos narių

Į viršų


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Atsiprašome, kad negalėjome padėti. Padėkite mums patobulinti šį straipsnį palikdami atsiliepimus.