Eylemi İptal Etmek

Bazı eylemler kırmızı çarpıya basarak iptal edilebilir (Cancel).


Bina sıraları veya uzatmalar:


Aşağıdaki grafik, bir bina sırasını iptal ettiğinizde yaşayacağınız kaynak kaybını açıklamaktadır. Bu, saldırı altındaysanız kötüye kullanımı önlemek içindir.Uzatma iptal edilirse, yeni seviyenin maliyetleri ile mevcut seviye arasındaki kaynak farkı kaybolacaktır.


Birlik Göndermek:


Askerleri gönderdikten sonra 90 saniye içinde harekatı askeri üstte (Cancel) işaretine tıklayarak iptal edebilirsiniz. Bunun yağma, normal yada destek olması önemli değildir.


Aşağıdaki eylemler iptal edilemez:


  • Akademideki bir araştırma, zırh geliştirmesi
  • Pazardaki satıcılar
  • Birliklerin eğitimi
  • Festivaller
  • Açık arttırma teklifleri


Bu eylemler neden iptal edilemez?


Başlıca nedeni bu eylemlerin suistimal edilerek ekstra bir sığınak gibi görev görmesidir.

Bu açıklamayı yeterli buldun mu? Evet Hayır

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.