Görev Sistemi

Oyun boyunca yapılabilecek birçok farklı görev bulunmakta.

Her köyün tamamlaması gereken belirli görevlerin yanı sıra tüm avatar için genel görevler de bulunmakta. 

Her görevin başarılabilecek birden fazla seviyesi bulunmaktadır. 

Örneğin, oyuncunun 1. seviye bir Merkez Bina inşa etmesi, ardından bunu 3. seviyeye, ardından 7. seviyeye yükseltmesi vb. gerekebilir. 


Ödüller

Tamamlanan görevin ödülü her zaman belirli sayıda hammadde(her hammadde türünden aynı miktarda) ve kahraman tecrübesidir. Ödülün boyutu yalnızca birkaç faktöre bağlıdır:

  • Her görev türünün kendi ödül çarpanı vardır 
  • Aynı türden bir sonraki her görev daha büyük bir ödül verir 
  • Kahraman seviyesi, tüm ödüllere ek bir bonus verir. 

Oyun Güncellemesi 

2022 sunucuları için güncellendi 

  • Başlangıç köyündeki köşkü seviyelendirmek, artık 12. seviye yerine 10. seviyede bir ödül sağlayacak. 
  • Oyunculara daha etkili bir şekilde rehberlik etmek için, başlangıç köyünde bir festival kutlamak için bir görev ve ödüller ekledik. 

 

2021'de başlatılan sunucu aşağıdaki değerlere sahip 

Başlangıç köyündeki köşk/saray, Seviye 1, 3, 7, 12, 20'de bir ödül sağlayacaktır.


Avatar görevleri köylerden bağımsız olup, tüm avatarın nüfus ve KP üretimi sayılır. 

Tür:

Görev:

Nüfus

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(sınırsız artışlar, her seferinde ikiye katlama

Kültür Puanı Üretimi

(üretilen KP'lerin miktarı değil, mevcut üretim olduğuna dikkat edin)

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(sınırsız artışlar, her seferinde ikiye katlama)

 

Başlangıç köy görevleri, yalnızca oyuncunun ilk başlayan köyü için oluşturulur.

Bina / Özellik

Görevler:

Hammadde Deposu

Seviye 1, 3, 7, 12, 20

Tahıl Ambarı

Seviye 1, 3, 7, 12, 20

Kışla

Seviye 1, 3, 7, 12, 20

Ahır

Seviye 1, 3, 7, 12, 20

Akademi

Seviye 1, 10, 20

Dökümhane

Seviye 1, 10, 20

Belediye

Seviye 1, 10, 20

Tamirhane

Seviye 1

Merkez Bina

Seviye 1, 3, 7, 12, 20

Sığınak

Seviye 1, 3, 6, 10

Pazar

Seviye 1, 3, 7, 12, 20

Elçilik

Seviye 1

Hun Harici: Köşk / Saray
Hunlar: Köşk / Saray / Komuta Merkezi

Seviye 1, 3, 7, 10, 20

Duvar

Seviye 1, 3, 7, 12, 20

Askeri Üs

Seviye 1, 10, 20

Marangozhane

Seviye 1, 5

Tuğla Fırını

Seviye 1, 5

Demir Dökümhanesi

Seviye 1, 5

Değirmen

Seviye 1, 5

Ekmek Fırını

Seviye 1, 5

Belediye Binası
Festival Düzenle

Nüfus

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Kültür Puanı Üretimi

50, 100, 150, 250, 350, 500

Ormancı

Seviye 2, 4, 7, 10

Tuğla Ocağı

Seviye 2, 4, 7, 10

Tarla

Seviye 2, 4, 7, 10

Demir Madeni

Seviye 2, 4, 7, 10

Eşit Büyüme

Her hammadde türü (Her dört hammadde türünden en az bir tanesinin seviyesi)

Seviye 2, 4, 7, 10


Bütün Ormancılar

Seviye 2, 3, 5, 8, 10

Bütün Tuğla Ocakları

Seviye 2, 3, 5, 8, 10

Bütün Tarlalar

Seviye 2, 3, 5, 8, 10

Bütün Demir Madenleri

Seviye 2, 3, 5, 8, 10

Bütün hammaddelerin seviyeleri

Hepsinin seviyeleri 2 (4, 7, 8, 9, 10)

Buradaki ilerleme çubuğu, bina seviyeleri değil, seviyeye ulaşmış olan hammadde alanlarının sayısıdır.

Değerler: 0/18, 1/18, ... 18/18

         

Yerleşilen köy görevleri, yeni kurulan her köy için oluşturulur.

Bina/ Özellik

Görevler:

Hammadde Deposu

Seviye 1, 10, 20

Tahıl Ambarı

Seviye 1, 10, 20

Kışla

Seviye 1

Akademi

Seviye 1

Belediye Binası

Seviye 1, 10, 20

Merkez Bina

Seviye 1, 10, 20

Sığınak

Seviye 1, 10

Pazar

Seviye 1, 10, 20

Hun Harici: Köşk / Saray
Hunlar: Köşk / Saray / Komuta Merkezi 

Seviye 1, 10, 20

Duvar

Seviye 1, 10, 20

Askeri Üs

Seviye 1, 10, 20

Nüfus

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Kültür Panı üretimi

50, 100, 150, 250, 350, 500

Her hammadde türünden bir yapı

Seviye 2, (4, 7, 10) 

her türden en az bir yapı.


Buradaki ilerleme çubuğu, bina seviyeleri değil, seviyeye ulaşmış olan hammadde türlerinin sayısıdır.


Değerler: 0/4, 1/4 ... 4/4.

Bütün hammaddelerin seviyesi

Hepsi seviye 2 (4, 7, 8, 9, 10)


Buradaki ilerleme çubuğu, bina seviyeleri değil, seviyeye ulaşmış olan hammadde alanlarının sayısıdır.


Değerler: 0/18, 1/18, ... 18/18


Fethedilen Köyler

Bir köy fethedildiğinde, köyün görevleri statüleriyle birlikte yeni sahibine taşınır. Bu, önceki sahip bazı görevleri tamamladıysa, yeni sahip için yine de tamamlanacakları ve varsa, o türden sonraki görevi yapabilecekleri anlamına gelir. 


Aşağıdaki tabloda listelenen, köy fethedildiğinde her zaman oluşturulan veya sıfırlanan birkaç görev vardır. Durumları yeni sahibine geçmez. 


Fethedilen köy görevleri, bir köy fethedildiğinde eklenir. Diğer görevlerden farklı olarak, köy tekrar fethedildiğinde devredilmezler - bunun yerine yeni sahibinin tamamlaması için aynı görevler oluşturulur.

Bina / Özellik

Görevler:

Hun Harici: Köşk / Saray
Hunlar: Köşk / Saray / Komuta Merkezi 
 

Seviye 1, 10, 20,


mevcut açık benzer görevi değiştirir. 

Duvar

Seviye 1, 10, 20

 

mevcut açık benzer görevi değiştirir. 

Vatan Sevgisi

100

Bu açıklamayı yeterli buldun mu? Evet Hayır

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.