Thủ đô

Thủ đô có gì đặc biệt?


  • Thủ đô không thể bị xâm chiếm
  • Không thể xây dựng Doanh trại lớn hoặc Trại ngựa ở thủ đô
  • Bạn có thể xây Thợ xây đá để tăng sự bền vững cho các kiến trúc lên tới 300% trong Thủ đô.
  • Bạn có thể nâng cấp các mỏ tài nguyên lên hết giới hạn của nó về mặt lý thuyết.


Tôi phải chọn thủ đô như thế nào?


Mặc định làng đầu tiên bạn có sẽ là thủ đô dù bạn có xây Lâu Đài/Cung Điện/Trung tâm chỉ huy hay không. Điều này chỉ thay đổi khi bạn có một làng khác , và xây dựng Cung điện ở đó, rồi chọn “Biến làng này thành thủ đô”. Bạn chỉ cần cung điện cấp 1 là có thể làm điều đó. Nhưng bạn phải điền mật khẩu xác nhận sự thay đổi này. 

Cung điện chỉ có thể xây dựng 1 cái duy nhất trên toàn tài khoản, nhưng bạn có thể phá hủy nó ở một làng để có thể xây dựng nó ở một làng khác khi muốn thay đổi Thủ đô.Một ngôi làng chứa kỳ quan thế giới không thể được đổi làm thủ đô - bạn sẽ có thể xây dựng một Cung điện trong đó, nhưng tùy chọn đặt ngôi làng này làm thủ đô sẽ bị vô hiệu hóa và có màu xám.


Nếu cung điện của bạn bị phá hủy, ngôi làng sẽ vẫn là thủ đô cho đến khi bạn thay đổi nó.


Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi thủ đô?


Nếu bạn thay đổi thủ đô, tất cả các mỏ tài nguyên tại thủ đô có cấp độ cao hơn 10 sẽ tụt xuống cấp 10 và nhà xây đá sẽ bị hủy, cũng như Quán bia (của Teutons) cũng bị phá hủy. Ngoài ra trại lính lớn và trại ngựa sẽ bị mất ở làng thủ đô mới. Ngay khi thủ đô được thay đổi xong, cung điện sẽ có thể bị phá hủy như cách thông thường.

Chú ý: không có cách nào khôi phục lại thao tác thay đổi thủ đô!


Điều gì sẽ xảy ra nếu làng thủ đô bị phá hủy?


Làng còn lại lớn nhất (về dân số) có chứa Lâu đài/Cung điện/Trung tâm chỉ huy sẽ tự động trở thành thủ đô mới.


- Nếu bạn chỉ còn có 1 làng duy nhất (và chính là thủ đô của bạn) thì làng này không thể bị phá hủy để biến mất khỏi bản đồ cho dù nó về 0 dân số. Nếu bạn có nhiều hơn 1 làng (không đếm làng chứa Kỳ Quan nếu bạn sở hữu) thì làng thủ đô có thể biến mất khỏi bản đồ nếu phá hủy về 0 dân số (và khi đó làng có dân số lớn nhất có sẵn Lâu đài/Cung điện/Trung tâm chỉ huy trong số các làng còn lại của bạn sẽ tự động trở thành thủ đô mới)

- Nếu làng cuối cùng của bạn (không đếm một làng chứa Kỳ Quan, và nó mặc nhiên chính là làng thủ đô) bị phá hủy về 0 dân số, nó không bị biến mất khỏi bản đồ nhưng quân lính của làng đó sẽ bị chết hết.

- Nếu một làng khác thủ đô và Kỳ Quan, nhưng đang chứa Cổ vật và bị phá hủy về 0 dân số nhưng không bị lấy đi Cổ vật, làng này vẫn được bảo vệ và không biến mất khỏi bản đồ và quân lính trong làng không bị biến mất.


Làm cách nào để biết thủ đô của địch?


Làng thủ đô sẽ được đánh dấu tại phần hồ sơ miêu tả của mỗi người chơi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.