Hlavní vesnice

Co je tak speciálního na hlavní vesnici?


  • Hlavní vesnici nelze přebrat.
  • Není možné v ní postavit velké kasárny ani velké stáje.
  • Lze v ní postavit kameníka. Tato budova zvyšuje stabilitu budov až o 300 %.
  • V hlavní vesnici se dají úrovně polí zvyšovat teoreticky do nekonečna.


Jak si vyberu svou hlavní vesnici?


Tvá první vesnice je od začátku hlavní, bez ohledu na to, jestli v ní postavíš rezidenci, palác nebo velitelský stan, nebo ne. Až v případě, že prohlásíš jinou ze svých vesnic za hlavní tento status ztratí. Toho lze docílit postavením paláce ve vesnici, kterou chceš prohlásit za hlavní a kliknutím na odkaz "Nastavit tuto vesnici jako hlavní". K tomu potřebuješ palác na úrovni 1 nebo vyšší a změnu musíš potvrdit svým heslem. 

Palác je možné postavit pouze v jedné vesnici v rámci jedné postavy, ale můžeš ho zbourat a postavit v jiné, abys mohl/a změnit hlavní vesnici.Vesnice s divem světa nemůže být nastavena jako hlavní. Palác je v ní sice možné postavit, ale možnost změny hlavní vesnice bude neaktivní.


Při zbourání paláce zůstane vesnice nadále hlavní, dokud za hlavní neprohlásíš jinou.


Co se stane, když změním svou hlavní vesnici?


Pokud změníš svou hlavní vesnici, tvá předchozí hlavní vesnice ztratí všechny úrovně surovinových polí nad úrovní 10 a kameníka. V případě germánů také pivovar. Dále budou zničeny velké stáje a velké kasárny v nové hlavní vesnici (pokud jsou tam postavené). Jakmile se hlavní vesnice změní, palác může být bez jakýchkoliv následků zničen.

Pozor

Po změně hlavní vesnice není cesty zpět!

Co se stane, když je moje hlavní vesnice zničena?


Tvoje největší vesnice s administrativní budovou se stane tvou novou hlavní vesnicí.


Jak poznám u nepřítele, jaká je jeho hlavní vesnice?


V přehledu hráče je za jeho hlavní vesnicí poznámka: (Hlavní vesnice).

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.