Bảo vệ tân thủ

Trò chơi sẽ có sự bảo vệ cho người mới bắt đầu chơi trong Travian gọi là bảo vệ tân thủ, có nghĩa là bạn được bảo vệ đặc biệt trong một khoảng thời gian nhất định sau khi bạn bắt đầu chơi trò chơi.


Thời gian bảo vệ cho người mới bắt đầu của bạn được hiển thị trong một thông báo tự động mà bạn nhận được từ bộ phận hỗ trợ ngay khi kích hoạt tài khoản. Thời gian này phụ thuộc vào tốc độ của từng máy chủ (xem bảng ở cuối bài viết này).


Các hạn chế trong chế độ bảo vệ tân thủ:


 • Không thể gửi quân đến một người chơi vẫn đang được bảo vệ tân thủ (điều này bao gồm bất kỳ loại chuyển quân nào: do thám, tiếp viện, tấn công, đột kích/cướp bóc).
 • Một người chơi đang được bảo vệ tân thủ cũng không thể gửi quân cho những người chơi khác (điều này bao gồm bất kỳ loại chuyển quân nào: do thám, tiếp viện, tấn công, cướp bóc/đột kích).
 • Không thể kết thúc sự bảo vệ tân thủ sớm hơn thời gian quy định.
 • Người chơi có thể tấn công/đột kích các ngôi làng của người Natarian và các ốc đảo bỏ hoang ngay cả khi đang ở trong tình trạng bảo vệ tân thủ.
 • Người chơi có thể gia hạn bảo vệ người mới bắt đầu của mình một lần. Trong vài giờ cuối cùng của chế độ bảo vệ tiêu chuẩn, bạn sẽ nhận được một thông báo hộp thông tin với khả năng kéo dài thời gian bảo vệ tân thủ. Khi sự bảo vệ tân thủ đã kết thúc, bạn sẽ không thể chọn mở rộng tân thủ được nữa.
 • Không thể gửi tài nguyên khi đang ở chế độ bảo vệ tân thủ.
 • Có thể nhận tài nguyên từ một tài khoản đã hết bảo vệ tân thủ trong khi bạn vẫn đang được bảo vệ tân thủ.
 • Trong chế độ bảo vệ tân thủ và nếu bạn dưới 200 dân số (pop) thì không thể chấp nhận các giao dịch buốn bán thấp hơn 1: 1; sau đó giới hạn này sẽ bị loại bỏ.
 • Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra các đề nghị bán trên thị trường thấp hơn tỷ lệ 1:1. Không ai có thể chấp nhận giao dịch đó, nhưng nó có thể được sử dụng như một phương pháp bổ sung để lưu trữ tài nguyên.

Thời lượng bảo vệ:


Thời gian bảo vệ tân thủ như dưới đây (bấm vào đúng thẻ tốc độ mà bạn cần xem)


Tốc độ 1x Tốc độ 2x Tốc độ 3xTốc độ 5xTốc độ 10x
 • Bảo vệ tân thủ cơ bản: 5 ngày
 • Mở rộng tân thủ theo nhu cầu: 3 ngày


Giá trị bảo vệ tân thủ cơ bản được kéo dài dựa trên số ngày tuổi của máy chủ. Tuy nhiên, số ngày mở rộng tân thủ được giữ nguyên giống nhau tại mọi thời điểm của máy chủ

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.