Chế độ Kỳ nghỉ

Người chơi có thể có những đợt nghỉ ngắn mà không thể chăm sóc tài khoản hay tìm được người chăm nom để hỗ trợ, bạn có thể dùng chế độ Kỳ nghỉ để bảo vệ tài khoản trong thời gian bạn vắng mặt. Số ngày nghỉ tối đa là 15 ngày và tối thiểu là 1 ngày phụ thuộc vào tốc độ máy chủ. Công thức là số ngày / tốc độ.


Tổng quan Điều kiện Trong suốt kỳ nghỉ Thông tin thêm

Bạn sẽ tìm thấy màn hình chế độ nghỉ trong Tùy chọn tài khoản của mình. Bạn sẽ không thể vào chế độ nghỉ cho đến khi tất cả các điều kiện được đáp ứng. Các điều kiện chưa được đáp ứng có màu đỏ. Khi tất cả các điều kiện được đáp ứng, bạn có thể sử dụng nút -/+ để chọn số ngày bạn muốn đi nghỉ.


Khi bạn đáp ứng các điều kiện đó và quyết định bật chế độ kỳ nghỉ, trước tiên bạn sẽ cần chọn số ngày nghỉ cần thiết. Bạn có thể sử dụng chế độ nghỉ tối đa 15 ngày/tốc độ máy chủ trong một vòng trò chơi. 


Ví dụ: ở tốc độ x2, bạn có thể sử dụng tối đa 8 ngày (15/2 = 7,5 làm tròn thành 8).


Hãy cẩn thận để không chọn nhầm số ngày ở đây, vì khi chế độ nghỉ bắt đầu, bạn không thể thay đổi số ngày của nó. Đối với 10 Vàng, bạn có thể hủy bỏ kỳ nghỉ ngay lập tức, nhưng chỉ sau 12 giờ đầu tiên trôi qua.


Nếu bạn quyết định hủy bỏ kỳ nghỉ bằng vàng, bạn sẽ nhận lại tất cả những ngày chưa sử dụng (ví dụ: nếu bạn bắt đầu kỳ nghỉ 10 ngày và hủy bỏ nó ngay lập tức, 1 ngày đầu tiên đã bắt đầu được tính, vì vậy bạn chỉ nhận lại được 9 ngày). Nếu bạn không hủy bỏ kỳ nghỉ sớm, kỳ nghỉ sẽ kết thúc sau số ngày bạn đã chỉ định khi bắt đầu.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.