Di dời làng

Không thể di dời ngôi làng đã có sẵn của bạn tới một vị trí khác trên bản đồ


Nếu bạn nghĩ rằng bạn nên ở một vị trí khác trên bản đồ, bạn có thể định cư ngôi làng thứ hai của mình ở vị trí mới đó và mở rộng từ đó ra thêm, bạn có thể yêu cầu bạn bè hoặc đồng minh trợ giúp để xóa làng đầu tiên của bạn bằng máy bắn đá hoặc chinh phục làng.


Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể xóa hoàn toàn tài khoản của mình. Liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng để yêu cầu quyền xóa tài khoản của bạn và bắt đầu tự tạo một tài khoản mới, họ sẽ có thể giúp bạn bắt đầu một tài khoản mới mà không bị phạt.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.