Lưu trữ báo cáo trận đánh và tin nhắn

Khả năng lưu trữ tin nhắn và báo cáo là một tính năng khác của Gold club.


Gold Club


Tính năng này cho phép bạn lưu trữ bất kỳ báo cáo hoặc tin nhắn nào chưa bị xóa. Số lượng báo cáo và tin nhắn được lưu trữ là không giới hạn.


Làm thế nào để lưu trữ một báo cáo hoặc tin nhắn?


Chuyển đến phần tổng quan tương ứng. Trong danh sách báo cáo/tin nhắn, hãy chọn báo cáo/tin nhắn mong muốn bằng cách đánh dấu vào ô trống ở đầu hàng. Khi bạn đã đánh dấu chọn chúng, hãy cuộn trang xuống và nhấp vào nút “Lưu trữ”. 

Sau đó, bạn sẽ có thể tìm thấy các báo cáo/tin nhắn này trong thẻ "Lưu trữ".Bạn cũng có thể lưu trữ trực tiếp từ chính báo cáo đó bằng cách chọn nút lưu trữ có sẵn khi đang mở xem


 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.