Sơ tán quân lính

Tính năng sơ tán là một tính năng cao cấp trong Gold Club cho phép bạn thiết lập quân đội của mình tự động lẩn trốn để tránh các cuộc tấn công vào thủ đô của bạn.

 

Quân lính sẽ tự động rời đi vào thời điểm bị tấn công vào trở về sau 180 giây. Quân lính chỉ có thể tránh được nếu không có đợt lính nào tới làng trong vòng 10 giây tiếp theo trừ những quân lính trở về do dùng chức năng này. Chức năng này chỉ được áp dụng cho toàn bộ quân lính được huấn luyện ở làng, còn quân lính tiếp viện ở làng đó sẽ không thể tránh được.

Để kích hoạt chức năng này bạn phải nhấn vào binh trường. Chọn thẻ “Quản lý” bạn sẽ tìm thấy lựa  chọn "Thiết lập sơ tán lính " Bạn có thể chọn Kích hoạt sơ tán lính trong làng thủ đô của bạn. Sau đó nhấn "Lưu" để lưu lại thiết lập.


Chức năng này chỉ được áp dụng cho quân lính được huấn luyện ở làng nên quân lính tiếp viện ở làng đó sẽ KHÔNG thể lẩn tránh được.

 

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.