Liên kết trực tiếp

Đây là tính năng cao cấp của gói Travian Plus


Nó cho phép bạn sử dụng các liên kết trực tiếp đến bốn tòa nhà chính trong làng:  

  • Chợ
  • Trại lính
  • Chuồng ngựa
  • Xưởng


Các liên kết này hiển thị ở phía bên phải của làng và chỉ hoạt động nếu tòa nhà đã được xây dựng trong làng hiện tại


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.