Mô phỏng trận đánh

Trình mô phỏng trận đấu (trận giả) cho phép bạn tiến hành phân tích cuộc tấn công và phòng thủ; nó có thể mô phỏng kết quả dễ xảy ra nhất của một trận chiến dựa trên thông tin mà bạn đã cung cấp.


Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng cùng được tính đến trong các trận đánh, vì vậy trận giả sẽ không chính xác 100% nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn một kịch bản khá giống với sẽ diễn ra trong thực tế.


Nếu bạn biết cách đọc thông tin từ trận giả, bạn có thể đưa ra các giả định hợp lệ sau đó về những gì bạn cần làm để đảm bảo chiến thắng cho trận đánh của mình.


Bạn có thể cân nhắc: tăng số lượng quân, tăng cấp giáp cho quân, thêm các đơn vị lính cụ thể để chống lại các loại lính của đối phương, v.v.


Có hàng ngàn biến thể trận đánh có thể xảy ra dựa trên kiểu bộ tộc của bạn và đồng minh của bạn và loại quân lính nào đang được sử dụng ở bên bạn cũng như kiểu bộ tộc và loại quân lính của đối thủ ở phe bên kia.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.