Vật phẩm tay trái của Tướng

DANH MỤC

Khiên


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Khiên nhỏ


  • +250 điểm chiến đấu cho tướng

Kèn


Kèn có tác dụng lên tướng cũng như binh sĩ đi cùng với tướng


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Kèn Natarian nhỏ


  • +20% sức tấn công chống lại tộc Natar (tác dụng lên tướng cũng như binh sĩ đi cùng với tướng)

Túi


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Túi nhỏ của kẻ trộm


  • Giảm sức che giấu của hầm ngầm đối phương 10%. Với tướng Teuton nó bằng tổng mức thưởng cướp bóc có thể.

Bản đồ


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Bản đồ nhỏ


  • Tăng 30% tốc độ quay về làng (tác dụng lên tướng cũng như binh sĩ đi cùng với tướng)

Cờ hiệu


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Cờ nhỏ


  • Tăng 30% tốc độ di chuyển giữa các làng của bạn

Chuẩn thương


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Chuẩn thương nhỏ


  • Tăng 15% tốc độ di chuyển giữa các thành viên trong liên bang

Về đầu trang


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.