Pivovar

V pivovaru se vaří chutná medovina, kterou pak jednotky popíjejí při oslavách. Díky těmto nápojům jsou jednotky odvážnější a silnější při útoku na ostatní hráče (1 % za úroveň). Bohužel přesvědčovací schopnost Kmenových vůdců se snižuje o 50 % a katapulty mohou způsobit pouze náhodné zásahy.


Mohou je stavět pouze Germáni v hlavním městě, ale ovlivňují celou říši.  

Účinky se uplatňují v době bitvy, nikoli při vyslání jednotek.


Budova pivovaru na Kirilloidu


Zničení pivovaru


Pokud je pivovar zničen během slavnosti, slavnost bude pokračovat s následujícím efektem:

  • Snížení loajality Kmenovým vůdcem zůstává stejné.
  • Útočící jednotky již nemají žádný bonus k útoku.
  • Katapulty přestanou zaměřovat náhodné budovy, jejich cílem se stanou budovy/pole nastavené ve shromaždišti.
  • Jakmile je pivovar znovu postaven, a to i v jiné vesnici, vrací se probíhající efekty slavnosti do normálu.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.