Przegląd sytuacji w osadzie

Widok przeglądu sytuacji w osadzie to funkcja premium wchodząca w skład Konta Plus.


Umożliwia przegląd sytuacji na całym koncie jak i podsumowanie dla danej osady, którą możesz zmieniać z poziomu listy widocznej w prawej części ekranu.


Zakładka Przegląd


W tej zakładce możesz zobaczyć informację o nadchodzących atakach i typach ruchów Twoich jednostek z osad. Jeśli przytrzymasz kursor myszy nad ikoną to zobaczysz informację o liczbie aktywnych ruchów. W kolumnie "budowa" możesz zobaczyć ile budynków jest zakolejkowanych do budowy w danym momencie. Natomiast kolumna "Jednostki" pokazuje jakie jednostki są szkolone w danej osadzie.


Zakładka Surowce


Tutaj zobaczysz ile surowców oraz jakiego typu posiadasz w swoich osadach jak i sumę tych liczb w podziale na rodzaj surowca. W kolumnie "Handlarze" pokazana jest liczba Twoich handlarzy – pierwsza liczba pokazuje ile aktualnie posiadasz wolnych handlarzy, a druga liczba pokazuje ich całkowitą liczbę w danej osadzie. Na samym dole również znajdziesz sumy tych liczb.


Zakładka Magazyn


Ten widok pokazuje w ilu % Twoje magazyny i spichlerze dla każdego typu surowca są w danym momencie zajęte oraz informację kiedy zostaną one wypełnione lub staną się puste. Negatywna produkcja zboża jest pokazana na czerwono. W momencie, gdy czas w takim przypadku dojdzie do 0, Twoje jednostki zaczną umierać z głodu.


Zakładka Punkty Kultury


W tej zakładce znajdziesz informacje na temat liczby produkowanych Punktów Kultury dziennie przez poszczególne osady, czasy prowadzonych w osadach Świąt, liczbę osadników oraz administratorów oraz informacje na temat posiadanych wolnych slotów ekspansji i liczby wszystkich slotów. Na dole znajdziesz sumę tych liczb.


Zakładka Jednostki


W tej zakładce znajdziesz informacje o liczbie Twoich jednostkach w poszczególnych osadach z ich podziałem na typ jednostki oraz sumę jednostek w podziale na typ na całym koncie.

W dodatkowej zakładce "Jednostki w osadzie" znajdziesz informacje o liczbie jednostek w każdej z Twoich osad oraz liczbie zboża potrzebnej do ich wyżywienia.

Zakładka "Warsztat płatnerza" pokazuje poziom wyszkolenia jednostek w każdej z osad oraz informacje na temat prowadzonych szkoleń.

Zakładka "Szpital" pokazuje informacje na temat rannych jednostek oraz o jednostek w trakcie leczenia.Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.