Phúc lợi Liên minh

Những người chơi trong liên minh có thể đóng góp (khuyên góp) tài nguyên để mở khóa các giá trị phúc lợi khác nhau cho toàn bộ người chơi trong liên minh đó. Có 4 loại phúc lợi, mỗi loại có 5 cấp độ khác nhau, mức độ phúc lợi nhận được gia tăng theo cấp độ.


Tuyển mộ
Quân lính được huấn luyện nhanh hơn.
Triết học
Điểm văn hóa đạt được nhiều hơn (Lễ hội ăn mừng trong Tòa thị chính không bị ảnh hưởng).
Luyện kim
Lực tấn công và phòng thủ của quân đội gia tăng theo cấp độ của lò luyện giáp.
Giao thương
Lái buôn mang được nhiều tài nguyên hơn.


Hiệu quả tác dụng

Ảnh hưởng của mỗi phúc lợi phụ thuộc vào cấp độ của chúng.Cấp


Tuyển mộTriết họcLuyện kimGiao thương
Cấp 00 %0 %0 %0 %
Cấp 12 %4 %2 %30 %
Cấp 24 %8 %4 %60 %
Cấp 36 %12 %6 %90 %
Cấp 48 %16 %8 %120 %
Cấp 5 (tối đa)10 %20 %10 %150 %
Mở khóa phúc lợi
  • Mỗi cấp độ phúc lợi khác nhau yêu cầu lượng tài nguyên để mở khóa khác nhau, cấp độ càng cao yêu cầu lượng tài nguyên càng nhiều.
  • Tất cả 4 loại phúc lợi có yêu cầu, thời gian mở khóa giống nhau.
  • Mỗi khi người chơi đóng góp đủ lượng tài nguyên, thời gian đếm ngược cho việc mở khóa cấp độ sẽ được tính. Số lượng và thời gian phụ thuộc vào cấp độ.
  • Mỗi người chơi sẽ bị giới hạn tài nguyên đóng góp trong ngày, phụ thuộc vào cấp độ phúc lợi cao nhất trong liên minh.
  • Không quan trong loại tài nguyên mà người chơi đóng góp. Chỉ tính số lượng đóng góp, không phân biệt loại tài nguyên gì.
  • Không thể đóng góp tài nguyên khi cấp độ tiếp theo đang trong tiến trình được mở khóa.

Thời gian, giới hạn và số lượng đóng góp để mở khóa cấp độ theo như bảng bên dưới:

CấpThời gian nâng cấpYêu cầu đóng gópGiới hạn đóng góp
124 giờ ( /tốc độ máy chủ)1,200,000300,000 tài nguyên ( * tốc độ máy chủ)
248 giờ ( /tốc độ máy chủ)5,600,000400,000 tài nguyên ( * tốc độ máy chủ)
372 giờ ( /tốc độ máy chủ)17,100,000550,000 tài nguyên ( * tốc độ máy chủ)
496 giờ ( /tốc độ máy chủ)51,200,000750,000 tài nguyên ( * tốc độ máy chủ)
5120 giờ ( /tốc độ máy chủ)153,600,0001,000,000 tài nguyên ( * tốc độ máy chủ)

Với 3 vàng bạn có thể có được 3 lần tài nguyên đóng góp, ví dụ bạ đóng góp 10000 tài nguyên, mất 3 vàng sẽ được tính thành đóng góp 30000, nhưng bạn vẫn bị giới hạn số lượng tài nguyên đóng góp trong ngày như cũ.

Chú ý quan trọng
Nhiệm vụ hàng ngày: Đóng góp của liên minh là một phần của nhiệm vụ hàng ngày, khi phần thưởng liên minh cuối cùng đang kích hoạt, nhiệm vụ hàng ngày không thể hoàn thành tuy nhiên khi quá trình kích hoạt hoàn tất đối với tất cả phúc lợi liên minh, nhiệm vụ hàng ngày sẽ tự động được đánh dấu là hoàn thành cho tất cả thành viên liên minh mỗi ngày.

Phúc lợi tuyển mộ:  sẽ được nhân với các hiệu ứng của vật phẩm của tướng (mũ của lính đánh thuê,...).

Phúc lợi triết học: chỉ tính thêm điểm văn hóa với các công trình xây dựng, mũ của tướng. Tác phẩm nghệ thuật, Lễ hội ăn mừng trong tòa thị chính và phần thưởng nhận được do làm nhiệm vụ sẽ không được tính vào phúc lợi liên minh.

Phúc lợi luyện kim: sẽ được nhân vào cấp độ nâng cấp trong lò luyện giáp.

Phúc lợi giao thương: sẽ được nhân với ảnh hưởng từ phòng thương mại.

Ví dụ:

  • Lái buôn của tộc Gau mang được 750
  • Mang vác của phúc lợi cấp độ 4 (120%) tính riêng = 750 * 2.2 = 1,650
  • Mang vác của phòng thương mại cấp 20 (400%) tính riêng = 750 * 5 = 3,750
  • Mang vác khi phúc lợi đạt cấp 4 (120%) và phòng thương mại đạt cấp 20 (400%) = 750 * 2.2 * 5 = 8250

Đối với thành viên mới gia nhập liên minh: Mỗi khi cấp độ được mở khóa, tất cả người chơi trong liên minh sẽ nhận được phúc lợi trừ một số người chơi mới tham gia liên minh:


Cấp độ hiện tạiThời gian người chơi nhận được phúc lợi sau khi tham gia vào liên minh
Cấp 0Ngay lập tức
Cấp 1Ngay lập tức
Cấp 2sau 24 giờ ( / tốc độ máy chủ)
Cấp 3sau 48 giờ ( / tốc độ máy chủ)
Cấp 4sau 72 giờ ( / tốc độ máy chủ)
Cấp 5sau 96 giờ ( / tốc độ máy chủ)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.