Nhiệm vụ hàng ngày

Mỗi ngày, bạn nhận được các nhiệm vụ hàng ngày để có thể hoàn thành và nhận phần thưởng

  • Có 10 loại nhiệm vụ khác nhau, từ dễ đến khó mà bạn có thể làm hàng ngày để nhận được những phần thưởng khác nhau. Bạn càng thu thập được nhiều điểm từ các nhiệm vụ hàng ngày thì bạn càng nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn!
  • Chúng được đặt lại (làm mới lại) mỗi ngày một lần vào một giờ cố định trùng với giờ mà máy chủ của bạn khởi động. (Thời gian đặt lại hiển thị trên cửa sổ bật mở Nhiệm vụ Hàng ngày và dựa trên giờ từng khởi động máy chủ). Điều này được tính cho phần thưởng cũng như số điểm bạn thu thập được cho đến thời điểm đặt lại. Điều này có nghĩa là bạn có thể thu thập lại phần thưởng, nhưng bạn cũng phải đạt được điểm một lần nữa cho các nhiệm vụ sau khi làm mới.
  • Bạn cần tích cực thu thập phần thưởng TRƯỚC KHI các nhiệm vụ hàng ngày được đặt lại. Nếu không, chúng sẽ bị mất sau khi thiết lập lại.
  • Bạn có thể thu thập phần thưởng cho mỗi "cấp độ" (25, 50, 75 và 100 điểm). Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được tối đa 4 phần thưởng mỗi ngày. (xem chi tiết phần thường bên dưới)
  • Xin lưu ý rằng tài khoản Plus hoặc phần thưởng Năng suất sẽ tự động được kích hoạt vào thời điểm bạn chấp nhận lấy phần thưởng.
  • Phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày không bị ảnh hưởng bởi tốc độ máy chủ.

Mẹo: Bạn cần chọn 20 bộ binh hoặc kỵ binh cùng lúc vào vòng huấn luyện trong một lượt vì 20 lính được huấn luyện lẻ riêng biệt sẽ không đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ hàng ngày tương ứng.


Các phần thưởng cho các nhiệm vụ hàng ngày


Mỗi ngày có một lần đặt lại và cũng thay đổi những phần thưởng đã có sẵn qua các phần thưởng khác. Bạn có thể nhận một phần thưởng từ mỗi nhóm, nên tối đa 4 phần thưởng mỗi ngày từ 4 nhóm.


25 điểm50 điểm75 điểm100 điểm
+50 điểm kinh nghiệm Tướng+1 ngày thưởng +25% năng suất gỗ+5 thẻ an ninh+20.000 tài nguyên một loại bất kỳ
+50 điểm Văn hóa+1 ngày thưởng +25% năng suất đất sét+5 băng sơ cứu nhỏ+400 điểm kinh nghiệm Tướng
+1.000 tài nguyên một loại bất kỳ+1 ngày thưởng +25% năng suất sắt+5 lồng bắt thú+4.000 tài nguyên mỗi loại
+200 tài nguyên mỗi loại+1 ngày thưởng +25% năng suất lúa+1 cuộc thám hiểm mở rộng+400 điểm Văn hóa
lặp lại từ trên xuống dưới (quay vòng)+1 ngày thưởng PLUS+5 thuốc phục hồilặp lại từ trên xuống dưới (quay vòng)

lặp lại từ trên xuống dưới (quay vòng)lặp lại từ trên xuống dưới (quay vòng)

Phần thưởng sẽ không được cấp phát ngẫu nhiên , mà nó sẽ cố định và giống nhau với mọi người chơi ở các mức điểm trên cùng một máy chủ. Bạn luôn có thể xem phần thưởng nào hiện có sẵn bằng cách di chuyển chuột vào biểu tượng phần thưởng trong trò chơi.


Chú ý: Phần thưởng đầu tiên của mỗi máy chủ luôn bắt đầu ở hàng thứ hai, +50 Kinh nghiệm cho Tướng.


Sau khi đặt lại hàng ngày, phần thưởng tiếp theo trong mỗi nhóm sẽ kích hoạt. Khi nó đạt đến loại cuối cùng, phần thưởng tiếp theo sẽ lại là cái đầu tiên trong danh sách (xoay vòng).


Không quan trọng bạn có nhận được phần thưởng vào một ngày cụ thể hay không, nó sẽ luôn thay đổi khi đặt lại và thứ tự thay đổi phần thưởng luôn giống nhau.


Ví dụ:

Máy chủ khởi động lúc 15 giờ chiều và thiết lập lại nhiệm vụ hàng ngày vào 15 giờ chiều của mọi ngày sau đó.

- cho tới 15 giờ chiều, mọi người chơi có thể nhận +200 tài nguyên mỗi loại khi đạt mức 25 điểm.

- sau đó sẽ làm mới, cho tới 15 giờ chiều ngày hôm sau, mọi người chơi sẽ có thể nhận +50 điểm kinh nghiệm cho Tướng khi đạt lại mức 25 điểm.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.