Bản đồ lớn: tràn toàn màn hình

Bản đồ lớn tràn toàn màn hình là một tính năng cao cấp có trong Travian Plus.


Để mở bản đồ kích thước đầy đủ, hãy chọn biểu tượng mở rộng, trang sẽ làm mới và tải bản đồ lớn. Để đóng nó, hãy chọn biểu tượng bình thường ở trên cùng bên trái để trở về chế độ xem bình thường.

Bản đồ lớn đang sử dụng toàn bộ không gian có sẵn trong trình duyệt của bạn.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.