Liên kết tự đặt

Tính năng cao cấp này là một phần của gói thành viên Travian Plus và cung cấp tùy chọn tự định nghĩa liên kết trực tiếp hoặc liên kết gián tiếp như skype của riêng bạn, sẽ được hiển thị ở bên trái trang làng của bạn


Bạn có thể thêm và sửa đổi các liên kết của mình bằng cách nhấp vào biểu tượng bút màu xanh lục ở góc trên cùng bên phải của bảng bảng liên kết trên trang của bạn. 

Theo mặc định, có sẵn một số liên kết được đề xuất, hãy chọn biểu tượng dấu cộng màu xanh lá trên hàng đó để thêm chúng và ở dưới cùng, bạn cũng hoàn toàn có thể thêm liên kết của riêng mình


Phần liên kết bao gồm ba cột: 

  • Số thứ tự: đặt thứ tự các liên kết của bạn.
  • Tên: là tên bạn đặt được hiển thị trong bảng liên kết
  • Liên kết:ilà liên kết thực sự. Đó có thể là liên kết trực tiếp sẽ chuyển hướng bạn đến một trang hoặc liên kết thay thế có thể chuyển hướng bạn đến một trang con nhất định. Khi bạn thêm “*” sau liên kết của mình, liên kết sẽ mở trong một cửa sổ mới mỗi khi bạn nhấn vào liên kết.


Ở cuối hàng, bạn có thể bật hoặc tắt hàng bằng nút + hoặc -.

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.