Máy bắn đá

Máy bắn đá là một loại vũ khí tầm xa vô cùng lợi hại; chúng được sử dụng để phá hủy các cánh đồng tài nguyên và các tòa nhà của làng địch. Máy bắn đá cần thời gian để ngắm bắn và chúng chỉ có thể làm điều này trong một cuộc tấn công bình thường, không phải tấn công cướp bóc đột kích.


Chỉ riêng máy bắn đá thì không có sức công phá cao nên ngay cả đội quân phòng thủ nhỏ cũng có thể tiêu diệt chúng, vì vậy tốt nhất là tiêu diệt quân phòng thủ trước và sau đó là các đợt tấn công bằng máy bắn đá được hộ tống bởi các quân lính khác đi chung.


Ngắm bắn mục tiêu


Người tấn công có thể chọn những gì máy bắn đá sẽ nhắm mục tiêu. Các tùy chọn có sẵn tùy thuộc vào cấp của Binh trường:


Binh trường cấp 1
Chỉ có thể ngắm bắn ngẫu nhiên.
Binh trường cấp 3
Có thể nhắm bắn vào kho: Nhà kho và Kho lúa.
Binh trường cấp 5
Có thể nhắm bắn thêm công trình sản xuất tài nguyên: các mỏ tài nguyên, lò gạch, lò luyện thép, xưởng gỗ, nhà xay lúa và lò bánh.
Binh trường cấp 10
Mọi thứ đều có thể được nhắm mục tiêu ngoại trừ hầm ngầm, thợ xây đá và hố bẫy.
Binh trường cấp 20
Có thể nhắm bắn 2 mục tiêu cùng trong một cuộc tấn công. Điều này đòi hỏi ít nhất 20 máy bắn đá trong đội quân tấn công. Sức mạnh của máy bắn đá được chia đều cho các mục tiêu.

Chú ý

Máy bắn đá CÓ THỂ tấn công bất kỳ tòa nhà hoặc mỏ tài nguyên nào khi mục tiêu ngẫu nhiên được chọn. Điều này bao gồm các mục tiêu không thể chọn được, như hầm ngầm.

Thợ xây đá luôn luôn là công trình cuối cùng trong làng bị bắn phá trúng.


Mục tiêu bị thay đổi


Nếu tòa nhà được nhắm mục tiêu không tồn tại, máy bắn đá sẽ chọn một tòa nhà khác một cách ngẫu nhiên. Nếu mỏ tài nguyên được nhắm mục tiêu đã bị phá hủy, máy bắn đá sẽ chọn ngẫu nhiên một mỏ tài nguyên khác.


Nếu làng địch được bảo vệ bởi một cổ vật (cây cung), nó có thể thay đổi mục tiêu đã chọn của bạn trở thành ngẫu nhiên.


Ảnh hưởng của Cổ vật


Nhiều công trình cùng loại


Khi có nhiều tòa nhà hoặc mỏ tài nguyên thuộc loại được nhắm mục tiêu chọn sẵn (ví dụ: mỏ lúa, nhà kho), máy bắn đá sẽ tấn công công trình có cấp độ cao nhất trong số chúng. Điều này không ảnh hưởng đến tính ngẫu nhiên. Mục tiêu được chọn ngẫu nhiên mà không nhắm bắn thì không nhất thiết là cấp cao nhất của loại công trình đó, nên có thể bắn vào công trình có cấp nhỏ hơn trong số các công trình cùng loại đó.


Độ kiên cố, bên vững của công trình


Độ bền của các tòa nhà và mỏ tài nguyên có thể được tăng lên nhờ Thợ xây đá và các Cổ vật (cây búa). Các công trình được gia cô độ bền bằng cách trên sẽ khó bị phá hủy hơn và cần phải tấn công bằng nhiều máy bắn đá hơn.

Ngoại lệ

Kỳ quan không nhận ảnh hưởng tăng độ bền từ Cổ vật búa. Thợ xây đá cũng không thể ảnh hưởng tới Kỳ quan, vì nó chỉ có thể được xây tại Thủ đô là nơi mà không thể là làng chứa Kỳ quan.

Thợ xây đá trên Kirilloid

Ảnh hưởng của Cổ vật

Phá hủy ngôi làng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.