Katapulty

Katapulty jsou zbraně s dlouhým dosahem; používají se k ničení surovinových polí a budov v nepřátelských vesnicích. Katapulty potřebují čas na střelbu a mohou ji provádět pouze při běžném útoku, nikoliv při loupeži.


Samotné katapulty nemají vysokou útočnou hodnotu a může je zničit i malá bránící armáda, proto je nejlepší nejprve zničit bránící armádu a následovat vlnami útoků katapultů doprovázených dalšími jednotkami.


Cílení


Útočící hráč si může vybrat, na co mají být katapulty zaměřeny. Dostupné možnosti závisí na úrovni shromaždiště.


Shromaždiště úroveň 1
K dispozici je pouze náhodný cíl.
Shromaždiště úroveň 3
Cílem mohou být skladovací budovy: sklad surovin a sýpka.
Shromaždiště úroveň 5
Dále lze cílit na budovy pro výrobu surovin: surovinová pole, cihelna, slévárna, pila, mlýn a pekárna.
Shromaždiště úroveň 10
Lze cílit na vše kromě úkrytu, kameníka a pastí.
Shromaždiště úroveň 20
Při jednom útoku je možné zaměřit 2 budovy. K tomu je zapotřebí alespoň 20 katapultů v útočící armádě. Síla katapultů se mezi cíle rozdělí rovným dílem.

Poznámka

Katapulty MOHOU zasáhnout jakoukoli budovu nebo surovinové pole, pokud byl nastaven náhodný cíl. To se týká i cílů, které nelze vybrat, například úkryt.

Kameník je vždy poslední zasaženou budovou ve vesnici.


Změněný cíl


Pokud cílená budova neexistuje, katapulty náhodně vyberou jinou budovu. Pokud je cílené surovinové pole již zničeno, katapulty náhodně vyberou jiné surovinové pole.


Pokud je nepřátelská vesnice chráněna artefaktem, může změnit vybraný cíl na náhodný.


Efekty artefaktů


Více budov stejného typu


Pokud existuje více než jedna budova nebo surovinové pole cílového typu (např.: obilné pole, sklad surovin), katapulty zasáhnou tu s nejvyšší úrovní. Toto nemá vliv na náhodnost. Náhodně vybraný cíl nemusí být nejvyšší úrovně daného typu.


Odolnost


Odolnost budov a surovinových polí může být zvýšena kameníkem a artefakty. Zasažené budovy se hůře ničí a je třeba na ně útočit více katapulty.

Výjimka

Div světa není ovlivněn artefaktem odolnosti. Kameník ho také nemůže ovlivnit, protože může být postaven pouze v hlavním městě, kterým nemůže být vesnice s DS.

Kameník na Kirilloidu

Efekty artefaktů

Zničení vesnice

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.