Chiến báo (báo cáo trận đánh)

Các báo cáo là những tin nhắn thông tin được gửi từ Travian để thông báo cho bạn về những sự kiện trên tài khoản của bạn. Ví dụ: nếu bạn bị tấn công bởi một người nào đó hoặc ai đó gửi tiếp viện cho bạn.

Một chiến báo hoàn chỉnh sẽ chỉ được gửi cho bạn trong một trong các trường hợp sau:

 • Người phòng thủ.
 • Là người tấn công và có ít nhất một lính sống sót trở về.
 • Là người tấn công và giết ít nhất 25% số lượng quân địch trong cuộc tấn công của bạn.

Nếu bạn tiếp viện các báo cáo chỉ thể hiện số lượng quân lính bị giết của chính bạn.


Nếu bạn là người tiếp viện trong số hơn 10 làng tiếp viện và cuộc tấn công không gây tổn thất nào, bạn sẽ không nhận được báo cáo nào


Báo cáo của Liên minh


Nếu bạn là một thành viên của liên minh, bạn có một thẻ Tổng quan về các cuộc tấn công tời/từ liên minh của bạn. Bạn có thể lọc chúng để xem các báo cáo của một loại cụ thể. Điều này cũng có thể cho phép bạn xem một số báo cáo cũ hơn so với chế độ xem mặc định


Chia sẻ báo cáo với TẤT CẢ người chơi trên cùng một máy chủ


Bạn cũng được phép chia sẻ báo cáo trận chiến của mình với mọi người chơi trên máy chủ.


Do đó, các liên kết báo cáo trận chiến sẽ giống như sau:

ts1.x1.international.travian.com/berichte.php?id=1168740|6063be47

Dòng "Mã số" sau dấu | bạn chỉ nhận được các báo cáo của riêng mình (điều này có nghĩa là nó sẽ không hiển thị trong tổng quan về cuộc tấn công của liên minh).


Bây giờ bạn có thể quyết định xem bạn có muốn cung cấp cho ai đó liên kết đến báo cáo hoàn chỉnh hay không


Nếu bạn gửi đi liên kết đã rút gọn:

ts1.x1.international.travian.com/berichte.php?id=1168740

thì chỉ các thành viên liên minh và người trông nom mới có thể xem được báo cáo.


Nhưng nếu bạn gửi đi liên kết đầy đủ và hoàn chỉnh:

ts1.x1.international.travian.com/berichte.php?id=1168740|6063be47

thì mọi người từ máy chủ bạn đều có thể xem được báo cáo đó khi nhận được liên kết.


Chức năng sắp xếp cho các báo cáo


Bạn có thể sắp xếp các báo cáo của mình theo thứ tự ngày tăng dần hoặc giảm dần. Chọn tiêu đề cột "đã nhận" để chuyển đổi thứ tự


Báo cáo vùng lân cận (báo cáo xung quanh)


Đầu tiên, các báo cáo này sẽ không được gửi tới bạn như những báo cáo về trao đổi hay tấn công hoặc phòng thủ.


Để có thể xem những báo cáo này bạn phải chọn biểu tượng Báo cáo, sau đó nhấn vào thẻ Xung quanh. Những báo cáo này sẽ cho bạn biết những thông tin mới nhất xung quanh khu vực của bạn. Vd như ốc đảo nào bị cướp bóc, làng nào mới được mở, làng nào gần bạn bị tấn công thậm chí là việc thay đổi tên làng


Thời điểm phát sinh sự kiện và người gây ra sự kiến đó cũng sẽ xuất hiện. Nếu như thay đổi tên làng, thì bạn sẽ biết được người chơi nào đã làm điều đó, tuy nhiên nếu ốc đảo bị cướp bóc bạn sẽ không thể biết  được thiệt hại cũng như tài nguyên cướp được, cũng như người đã tấn công, điều này cũng xảy ra với người chơi bình thường bị tấn công.


Không thể xóa các báo cáo vùng lân cận xung quanh làng của bạn.


Điều gì tạo ra các báo cáo vùng lân cận
 • Chiếm ốc đảo
 • Trận đánh xảy ra ở làng
 • Cướp bóc ốc đảo
 • Mở làng mới
 • Thay đổi tên làng
 • Hóa thành làng Natar
 • Chiếm làng (thậm chí là tự chiếm làng của chính mình)
 • Ốc đảo được giải phóng
 • Chuyển hoặc rời liên minh
 • Phá hủy làng
 • Người mới chơi trên bản đồ (như một làng mới mở)

Tự động xóa báo cáo


Các báo cáo thường xuyên bị xóa. Việc xóa là vĩnh viễn và không thể khôi phục các báo cáo đã xóa.

 • Báo cáo có thể bị xóa sau 3 ngày
 • 30 báo cáo mới nhất sẽ không bị xóa
 • Các báo cáo đã lưu trữ hoàn toàn không bị xóa

Lưu trữ chiến báo và tin nhắn

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.